Vilka regler måste man förhålla sig till uppe i luften? – luftfartsregleringar

När man flyger drönare är man skyldig att följa de regler som gäller för luftfarten.

EU-kommissionen har med stöd av den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA skrivit nya gemensamma regler https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/eu-wide-rules-drones-published (Extern länk) för drönarflygning för alla inom EU. EASA har också skrivit vägledande material, så att det blir lättare att följa de nya reglerna.

EASA har också utarbetat ett vägledande material för att underlätta efterlevnaden av de nya förordningarna: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-published (Extern länk).

Utöver EU-direktiven och andra internationella bestämmelser ska man i Finland följa de nationella författningarna, till exempel luftfartslagen (Extern länk) (534/2020) (Extern länk) och Transport- och kommunikationsverket Traficoms luftfartsföreskrifter. Alla lagar och föreskrifter om luftfart finns på Traficoms webbplats (Extern länk). I det här kapitlet går vi igenom vissa av de föreskrifter och krav som tillämpas på drönarnas tillverkare, ägare och fjärrpiloter.

Uppdaterad