Meny

Registreringen och teoriprovet

På den här sidan kan du registrera dig som drönaroperatör och avlägga ett prov som krävs i regel för att flyga drönare.

Den nya drönarlagen förenhetligar författningar om drönare inom hela EU. För finländska användare av drönare betyder reformen en skyldighet att registrera sig i registret över drönaroperatörer, tidigare har anmälningsskyldigheten endast gällt professionella användare. Det är endast operatörer som har en drönare utan kamera med en vikt under 250 gram eller en drönare som är en leksak som inte omfattas av registreringsskyldigheten. Registreringen omfattar alltså alla användare som flyger kameraförsedda drönare.

Operatörens registreringsnummer (i formen FIN123456789012x) som erhålls vid registreringen måste fästas på sidan av den drönare som används. Eventuellt certifikat för fjärrpilotkompetens måste också alltid bäras med när du flyger en drönare (elektronisk eller pappersversion). Observera att fjärrpilotens identifieringsnummer som visas på certifikatet och operatörens registreringsnummer inte är desamma.

Registrering kostar 30€ / 1 år, 75€ / 3 års eller 100€ / 5 års.

I framtiden ska alla användare också sätta sig in i reglerna om flygning av drönare och i regel avlägga ett prov. För vanliga drönarintresserade räcker det i allmänhet att avlägga ett teoriprov online.

Bekanta dig med självstudiematerial .

Bra att veta när du registrerar dig

Uppdaterad