Meny

Var är det förbjudet att flyga?

I Finland finns det flera områden där man inte får flyga, till exempel i närheten av kärnkraftverk, oljeraffinaderier och i områden som är viktiga för statsförvaltningen.

I motsats till vad många tror skyddar områdesbegränsningarna runt flygfält som tillverkarna installerat i anordningarna inte automatiskt mot fel. Dessa begränsningar överensstämmer inte med de förbjudna områdena enligt nationella bestämmelser och flera tillverkare har till och med placerat områdena fel på kartan. Innan du flyger med din drönare behöver du ha koll på vilka regler som finns, var det är tillåtet att flyga och vilka områden är aktiv. Officiell och uppdaterad information om förbud och begränsningar finns i nationella regler, föreskrifter, beslut och flygbriefingtjänst.

Förbjudna och restriktionsområden för luftfarten 

Luftfarten inskränks i vissa delar av Finlands område med  förbjudna områden (P-område) och restriktionsområden (R-område). I princip är alla luftfart (utom myndigheterna) förbjuden inom förbjudna områden och restriktionsområden så naturligtvis gäller det också obemannat luftfart om du inte har en särskild tillstånd för luftfart inom ett förbjudet område. Permanenta förbjudna och restriktionsområde är bestämmt i Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt (Extern länk).

Drönarflygare måste också beakta tillfälliga förbuds- och restriktionsområden som inrättas ständigt i finska luftrummet. Dessa områden kan inrättas till exempel för att skydda ett stort offentligt evenemang eller militär övningsaktiviteter. Information om den inrättande tillfälliga inskränkningen av luftrummet publiceras på Fintraffic ANS flygbriefingtjänstens webbplats (Extern länk) i form av AIP Supplement. Förutom den officiella information som publiceras genom flygbriefingtjänst, tillfälliga inskränkningar av luftrummet kan ses på Aviamaps webbplats (Extern länk).

 

Begränsande geografiska UAS-zoner

Traficom kan inrätta geografiska UAS-zoner, antingen genom en föreskrift eller ett beslut, för att begränsa eller förjbjuda verksamhet som bedrivs med ett obemannat luftfartyg. Till exempel, geografiska UAS-zoner har inrättats i närheten av flygstationer, flygplatser och helikopterflygplatser för att skydda flygtrafiken. Flygning inom de begränsande zonerna är tillåtet endast i enlighet med villkoren av den förevarande zonen. Om man vill flyga drönare i området var det finns två överlappande begränsande geografiska UAS-zoner, måste man följa båda zonernas villkoren.

Från och med den 31 december 2020 har begränsande geografiska UAS-zoner ersatt de säkerhetsavstånden av flygstationer, flygplatser och helikopterflygplatser enlligt den nationella föreskriften OPS M1-32. Mer information om de inrättande geografiska UAS-zoner finns här .

Kontaktuppgifter till flygledningen hittar du i avsnitt AD2 i Luftfartshandboken (Extern länk) (Aeronautical Information Publication, AIP Finland). Information om helikopterflygplatser hittar du i avsnitt AD3 i Luftfartshandboken (Extern länk)

Flygning nära den östra riksgränsen

Gränszonen ADIZ som har märkts ut på flygkartorna kräver att en plan om flygningen lämnas in till flygledningen innan det är tillåtet att flyga i området. Fintraffic ANS har publicerat anvisningar på sitt webbsida (Extern länk) för att göra upp en RPAS-plan. Om man vill flyga inom det EFR100 inskränkt området, det krävs alltid ett separat tillstånd från förvarsmakten. 

Det är förbjudet att fotografera försvarsmaktens objekt och verksamhet

Fotografering av förvarsmaktens terrängövningar, depåer eller andra aktiviteter är tillståndspliktig verksamhet. Tillstånden beviljas av Huvudstaben. Till exempel, det är förbjudet att fotografera försvarsmaktens byggnader i området Kaartinkortteli och Sveaborg i Helsingfors. Dessutom är det förbjudet att flyga inom permanenta och tillfälliga begränsande områden utan ett separat tillstånd från försvarsmakten. Instruktioner för flygfotografen och ansökan om tillstånd finns här (Extern länk).

Uppdaterad