Meny

Verksamhet i den öppna kategorin

Alla som använder drönare som väger över 250 g eller är försedda med en kamera, vare sig det handlar om hobby- eller företagsverksamhet, registrera sig, lära sig flyga drönare, och i regel avlägga ett prov. Verksamhet i den öppna kategorin kräver dock inte ett skilt operativt tillstånd.

Ta reda på var och under vilka förutsättningar du kan flyga en drönare efter den 1 januari 2024

Allmänna krav i den öppna kategorin

  • Maximal flyghöjd 120 meter från mark- eller vattenytan
  • Driften sker inom direkt synhåll (VLOS)
  • Transport av farligt gods och att släppa ut material är förbjude
  • Fjärrpiloten ser till att det obemannade luftfartyget ska flyga på ett säkert avstånd från människor och inte flyga över folksamlingar
  • I verksamheten ska man beakta geografiska UAS-zoner och andra förbjudna, begränsade och faroområden för luftfart
  • Mer information om registreringen
  • C-märkning (notera undantagen):
Kuva dronejen luokituksista C0, C1, C2, C3, C4

Verksamhet i underkategorier A1-A3

Verksamhet i den öppna kategorin indelas i tre underkategorier, A1-A3. Mer information om underkategoriernas regler, ramvillkor och begränsningar finns under rubrikerna nedan.

Om verksamheten inte kan utföras utgående från ovan nämnda villkor, måste man skaffa ett skilt tillstånd för verksamheten. Genom länken nedan hittar du anvisningar för att ansöka om operativt tillstånd för den specifika kategorin.

Marknadslagstiftning och drönares radioutrustning

Uppdaterad