Meny

Tillståndspliktig verksamhet i den specifika kategorin

När du planerar att flyga en drönare lönar det sig alltid att fundera om verksamheten kan justeras så att man kan följa reglerna i den öppna kategorin. Om detta inte är möjligt är verksamheten tillståndspliktig oberoende av om det handlar om hobby-, privat- eller företagsverksamhet. Nedan finns instruktioner för hur man kan skaffa ett operativt tillstånd för verksamhet i den specifika kategorin.

Du kan ansöka om operativt tillstånd i den specifika kategorin antingen utgående från EASA:s fördefinierade riskanalys (PDRA) eller en egen SORA-riskanalys. Genom länken nedan kan du bekanta dig med reglerna för den öppna kategorin  och kontrollera om du kan justera din verksamhet enligt dem.

En operatör i den specifika kategorin ska alltid vara registrerad och registreringsperioden ska vara giltig under driften.

LUC-DRIFTTILLSTÅND

En operatör i den specifika kategorin kan även ansöka om drifttillståndet för lätta obemannade luftfartygssystem (LUC-drifttillstånd). Detta förutsätter dock erfarenhet av verksamhet i den i specifika kategorin, ett moget ledningssystem för organisationen, samt att man genomgår flera ansökningsprocesser för operativt tillstånd.

DEN CERTIFIERADE KATEGORIN

Drift klassificeras i kategorin ’certifierad’ när det handlar om

  • Persontransport
  • Transport av farligt gods
  • Flygning över folksamlingar med större obemannade luftfartyg (>3 m)
  • När riskerna inte kan förmildras tillräckligt genom en SORA-riskanalys

Drönarförordningens krav beträffande den certifierade kategorin kompletteras stegvis.

Uppdaterad