Tillståndspliktig verksamhet i den specifika kategorin

När du planerar att flyga en drönare lönar det sig alltid att fundera om verksamheten kan justeras så att man kan följa reglerna i den öppna kategorin. Om detta inte är möjligt är verksamheten tillståndspliktig oberoende av om det handlar om hobby-, privat- eller företagsverksamhet. Nedan finns instruktioner för hur man kan skaffa ett operativt tillstånd för verksamhet i den specifika kategorin.

Du kan ansöka om operativt tillstånd i den specifika kategorin antingen utgående från EASA:s fördefinierade riskanalys (PDRA) eller en egen SORA-riskanalys. Genom länken nedan kan du bekanta dig med reglerna för den öppna kategorin  och kontrollera om du kan justera din verksamhet enligt dem.

En operatör i den specifika kategorin ska alltid vara registrerad och registreringsperioden ska vara giltig under driften.

VERKSAMHET ENLIGT STANDARDSCENARIER (STS) MED ETT OBEMANNAT LUFTFARTYG MÖJLIGT FRÅN OCH MED 2.12.2023

I den specifika kategorin är det också möjligt att utföra verksamheten i enlighet med de av EASA publicerade standardscenarierna (STS, Standard Scenario). Den slags utrustning som krävs för standardscenarierna (drönare märkta enligt klass C5 och C6) är dock inte ännu tillgängliga på marknaden. Därför fastställer förordningen att UAS-aktörer inte kan göra en anmälan enligt dem innan 2.12.2023.

LUC-DRIFTTILLSTÅND

En operatör i den specifika kategorin kan även ansöka om drifttillståndet för lätta obemannade luftfartygssystem (LUC-drifttillstånd). Detta förutsätter dock erfarenhet av verksamhet i den i specifika kategorin, ett moget ledningssystem för organisationen, samt att man genomgår flera ansökningsprocesser för operativt tillstånd.

DEN CERTIFIERADE KATEGORIN

Drift klassificeras i kategorin ’certifierad’ när det handlar om

  • Persontransport
  • Transport av farligt gods
  • Flygning över folksamlingar med större obemannade luftfartyg (>3 m)
  • När riskerna inte kan förmildras tillräckligt genom en SORA-riskanalys

Drönarförordningens krav beträffande den certifierade kategorin kompletteras stegvis.