Teoriprov i underkategori A1 och A3

Om du flyger drönare med en maximal startmassa på minst 500 gram för dig själv som hobby, du ska ha utbildat dig genom det självutbildningsmaterial och klarat ett teoriprov online. Efter övergångsperioden (från och med 1.1.2024), ett godkänt online teoriprov krävades alltid om du flyger drönare med en maximal startmassa på minst 250 gram. Det är viktigt att komma ihåg att utöver kraven och viktgränserna för underkategorierna (A1-A3) måste de allmänna kraven för den öppna kategorin (till exempel synhåll, maximal flyghöjd) samt villkoren för de olika förbuds- och begränsningsområdena alltid följas. På den här sidan hitta du mer information om online teoriprovet för den öppna kategorin.

Var kan du ta provet och hur mycket kostar det?

Du kan ta teoriprovet för den öppna kategorin A1/A3 online samtidigt när du registrerar dig. Om du tar provet när du registrerar dig, finns det ingen separat avgift för att ta provet, så du betalar bara för registreringen.

Online teoriprov är avgiftsfri också för personer (till exempel arbetstagare eller familjemedlem, fjärrpiloter) som är notificerat av en operatör som har verifierat identiteten elektroniskt (stark autentisering). När du har registrerat eller en operatör har notificerat dig för online teoriprovet, du har en månad tid för att ha ett godkänt teoriprov. Antalet försök är inte begränsat, så du kan ta provet så många gånger i månaden som du vill tills du klarar provet.

Om du vill inte ta provet samtidigt med registreringen utan ta testet senare, den elektroniska registreringen för online teoriprov kostar 30 euro. Avgiften är samma som för elektronisk registrering för ett år.

Innehål av online teoriprovet

Teoriprovet för den oppna kategorin A1/A3 innefattar 40 flervalsfrågor som fördelas på följande områden: flygsäkerhet, Luftrumsrestriktioner, Luftfartsregleringar, Begränsningar av människans prestationsförmåga, Operativa förfaranden, Allmän kunskap om UAS   Skydd av personlig integritet och personuppgifter, Försäkringar, Luftfartsskydd (självutbildningsmaterial del 1-9).

För att klara provet, du måste ha minst 50% av frågorna i varje område korrekt och minst 75% av alla frågor i provet korrekt.

Kompetensbevis efter ett godkänt teoriprov

När du har klarat det online teoriprovet, det menar att du har kompetens för att flyga obemannat luftfartygssystem (UAS) i underkategori A1 och A3. Kompetens är giltig för fem år, och sen ska du ta om provet. Om du klarar till exempel den ytterligare teoriprov (underkategori A2) under giltighetstiden av din kompetensbevis, den giltighetstiden ska sträcka sig fem år framåt från det senaste godkända testet.

Om du vill flyga drönare med en maximal startmassa på minst 500 gram i ett tätbefolkat område, utom det online teoriprovet, du ska också ha en praktisk självutbildning och ett ytterligare teoriprov fullbordad. Sedan kan du flyga drönare, utan klass C2 märkningen, enligt den underkategorin A2 fram tills 1.1.2024, eller drönare som är märkt som klass C2 och kommer på marknaden under övergångsperioden. Läs mer om det ytterligare teoriprovet via länken nedan.