Håll koll på vad som gäller i luftrummet – luftrumsrestriktioner

När du planerar din flygning ska du känna till luftrummet du använder. Det finns flera olika begränsningar av användningen av luftrummet som kan förhindra dig från att flyga var du vill.

Dessa områden är R-områden (restricted), P-områden (prohibited), det vill säga områden där luftfart är förbjuden, samt områden där flygfotografering är förbjudet enligt territorialövervakningslagen, samt UAS-zoner som förbjuder eller begränsar flygning. R-områdena inrättas för att skydda försvarsmaktens verksamhet, P-områdena för att skydda områden som är viktiga för staten eller industrin. Områden med flygfotograferingsförbjud används för att skydda försvarsmaktens verksamhet. Kring flygplatser och helikopterflygplatser inrättas geografiska UAS-zoner som begränsar flygning med obemannade luftfartyg. Geografiska UAS-zoner kan också inrättas för att skydda andra områden, till exempel hamnar, fängelser eller andra specialobjekt. Som fjärrpilot måste du vara bekant med dessa områden och ta dem i beaktande när du planerar din flygning.

Uppdaterad