Professionell användning av drönare

Använder du drönare i ditt arbete, till exempel för professionell fotografering eller mätningar? På dessa sidor hittar du instruktioner och regler gällande professionell drönaranvändning.

Anmälan om användning av fjärrstyrt luftfartyg och uppdatering av uppgifterna

Observera att registreringskrav gäller också dig även om du har gjort en anmälan om användning av fjärrstyrt luftfartyg. Enligt de Eu-reglerna du måste registrera dig, om du flyger drönare över 250 g eller drönare med en kamera eller någon annan sensor som kan inspela eller ta upp personuppgifter.

RPAS-formuläret har ändrats till en fyllbar PDF-fil. Filen ska skickas till rpas@traficom.fi

De som tidigare har gjort anmälan om användning av fjärrstyrt luftfartyg för bruksflyg, kan fortsätta att följa de nationella reglerna (OPS M1-32) fram till 1.1.2022. De beviljade dispenserna också gäller fortfarande fram till det datum som anges i dispensen.

Operatörer som använder obemannat luftfartyg för bruksflyg kan också utöva verksamheten i kategori Öppen eller Specifik enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947. I det här fallet gäller samma regler och krav för dem än för andra drönaroperatörer.

Övergångsperioden

Enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 artikel 21,de som utför bruksflyg och har gjort en anmälan om användning av fjärrstyrda luftfartyg får fortsätta enligt 3 kap. i den nu gällande nationella luftfartsföreskriften OPS M1-32 till och med den 1 januari 2022.

De som opererar enligt de nationella reglerna under övergångsperioden, är ändå skyldiga att registrera sig som operator av drönare i enlighet med artikel 14 i förordningen. Dessutom, liksom andra operatörer, måste de också följa begränsningar och förbud av de geografiska UAS-zoner. I annat fall kan de fortsätta att fungera i enlighet med OPS M1-32, punkt 3.

Eventuella dispenser förblir också i kraft enligt den giltighetstid som antecknats i tillståndet.

EU-regler för drönare

Reglerna för drönare är gemensamma inom hela EU. Från 1 januari 2022, nya regler gäller också för dom som utför bruksflyg med sin drönare, men de kan välja att följa EU-reglerna även tidigare.

Frekvenser

Se information om användningen av frekvenser och tips för att köpa trådlösa apparater på Traficoms webbsidor.