EU:s drönarförordning

EU:s drönarförordning (EU) 2019/947, som under lång tid varit under beredning, börjar tillämpas i Finland den 31 december 2020 enligt de övergångsperioder som anges i förordningen. Reglerna gäller fortfarande inte inomhusflygning.

Nästan alla operatörer och fjärrpiloter kommer genast att omfattas av registreringsskyldigheten och skyldigheten att iaktta geografiska UAS-zoner. Det är endast operatörer som har en drönare utan kamera med en vikt under 250 gram eller en drönare som enligt CE-märkningen är en leksak enligt leksakslagen som inte omfattas av registreringsskyldigheten.

Innehållet i EU:s drönarförordning behandlas närmare i utbildningsmaterialet för fjärrpiloter som ska avlägga ett teoriprov online och ett övervakat ytterligare teoriprov. Uppskattat publikationsdatum för utbildningsmaterialet och provet är i januari.

EU:s drönarförordning i ett nötskal

I den öppna kategorin sker verksamheten alltid inom synhåll på under 120 meters höjd med en drönare under 25 kg. Drönaroperatören ska i regel registrera sig och fjärrpiloten ska i regel åtminstone avlägga ett teoriprov online.

I underkategori A1 tillåts flygning ovanför enstaka personer med lätta drönare. I kategori A2 tillåts något tyngre drönare, men verksamheten får inte ske ovanför människor. I kategori A3 sker verksamheten alltid långt från bosättning och människor. Därmed är det också möjligt att flyga med tyngre drönare. Närmare krav på drönare anges i tabellen nedan.

CE-märkningC0 och C1C2C2, C3 och C4
Maxvikt900 gram4 kg25 kg
BegränsningarFlygning tillåten ovanför enstaka personer, men inte över folksamlingarFlygning tillåten på säkert avstånd från människorFlygning tillåten långt från människor och bebyggelse
UtbildningskravFjärrpiloten för en drönare på över 250 gram ska ha avlagt teoriprov onlineTeoriprov online och ett övervakat ytterligare teoriprovTeoriprov online

Om verksamheten inte är möjlig enligt reglerna i den öppna kategorin, ska den genomföras i den specifika kategorin, där operatören av det obemannade luftfartygssystemet antingen följer EASA:s standardscenario genom en anmälan eller genom att ansöka om operativt tillstånd för sin verksamhet hos Transport- och kommunikationsverket Traficom. Vid behandlingen av det operativa tillståndet ska sökanden presentera den planerade verksamhetens karaktär, en SORA-riskbedömning och metoderna för att minska riskerna till en godtagbar nivå. Transport- och kommunikationsverket Traficom kommer att publicera på förhand gjorda riskbedömningar för en viss typ av verksamhet som gör det lättare att ansöka om operativt tillstånd. Om en aktör inte kan följa EASA:s standardscenario eller enligt den riskbedömning som publicerats av Traficom, ska operatören göra en SORA-riskbedömning av sin verksamhet som gör det möjligt att ansöka om operativt tillstånd. Man kan bekanta sig med utbildningskraven för fjärrpiloter gällande den specifika kategorin i en separat anvisning. En länk till anvisningen kommer att finns i slutet på denna sida genast när anvisningen publicerats.

Om verksamheten omfattar flygning ovanför folksamlingar, transport av människor eller transport av farliga ämnen, ska verksamheten genomföras i den certifierade kategorin. Förberedelserna av denna pågår fortfarande. Standarderna för den certifierade kategorin har ännu inte publicerats, så i praktiken är det ännu inte möjligt att få tillstånd för denna kategori.

Modellflygklubbar kan ansöka om tillstånd för att i enlighet med tillståndet avvika från kraven i den öppna kategorin. För att dessutom möjliggöra modellflygverksamhet kommer man att inrätta geografiska UAS-zoner där mer liberala regler än i den öppna kategorin är tillåtna, t.ex. vad gäller flyghöjden.

Radioutrustningar av drönare

Radioutrustningar samt deras styranordning i drönare (inkl. fjärrstyrda modellflygplan och luftfartyg) ska överensstämma med de krav som ställts på dem. Enligt europeiska bestämmelser ska radioutrustningarna vara försedda med en EU-försäkran om överensstämmelse och en CE-märkning. Föreskrifter om trådlösa utrustningar och användningen av dem varierar internationellt, och t.ex. i utländska nätbutiker finns det till salu utrustningar vars användning kan orsaka störningar i Finland. Utrustningarna stör inte annan radioutrustning när de har rätt frekvens och effekt. Försäljare, importörer och tillverkare inom EU-området ska se till att utrustningarna uppfyller kraven.

Se information om användningen av frekvenser och tips för att köpa trådlösa apparater på Traficoms webbsidor.