Inte ännu möjligt att avlägga ytterligare teoriprov i kategori A2

För närvarande är det inte ännu möjligt att avlägga övervakade ytterligare teoriprov i den öppna kategorin A2 i Finland. Det är dock tillåtet att flyga drönare i den öppna kategorin A2 fram till den 31 december 2021 utan avlagt prov.

”Genast det blir möjligt att avlägga provet informerar vi om det på webbplatsen droneinfo.fi. Vi beklagar att möjligheten att avlägga det ytterligare teoriprovet är försenad. Fram till slutet av det här året är flygning i kategori A2 dock tillåten utan att du behöver avlägga provet. Vårt mål är att få god geografisk täckning i fråga om platser där du kan avlägga provet, och orsaken till förseningen är att vi har försökt uppnå detta mål med hjälp av en serviceproducentmodell”, säger specialsakkunnig Patrik Söderström.

Det är bra att observera att undantaget endast gäller flygning i Finland. För flygning i den öppna kategorin A2 ska flygaren ha ett giltigt intyg över avlagt webbaserat prov för kategori A1/A3, ha studerat tilläggsmaterialet och ha övat flygning i praktiken. Det ytterligare teoriprovet för kategori A2 kan avläggas i valfri EASA-medlemsstat.

Behörighet som A2-provet ger

Efter att ha avlagt det övervakade ytterligare teoriprovet med godkänt resultat får flygaren kompetens för att flyga ett obemannat luftfartygssystem (UAS) i den öppna kategorin A2. Med andra ord får flygaren flyga en drönare på högst 4 kg i klass C2 i tätbefolkade områden och på ett säkert avstånd från människor.

Under en övergångsperiod, det vill säga fram till den 1 januari 2023, får flygaren efter att ha avlagt det ytterligare teoriprovet för kategori A2 flyga en drönare på högst 2 kg på 50 meters avstånd från andra människor i tätbefolkade områden, eller i Finland fram till den 31 december 2021 enligt ett nationellt undantag. Efter övergångsperioden, från och med 1 januari 2023, är det dock tillåtet att flyga drönare på över 250 g och utan C1–C6-märkning enligt reglerna för kategori A3.

Den behörighet som A2-provet ger gäller i fem år.

YTTERLIGARE INFORMATION

Patrik Söderström, specialsakkunnig, tfn 029 534 6120, rpas(at)traficom.fi

Läs mer om det ytterligare teoriprovet i underkategori A2