Utti (EFUT) begränsande geografisk UAS-zon

EFUT UAS A SFC – UNL
605549N 0265957E - 605239N 0270119E - 605145N 0265240E - 605455N 0265117E - 605549N 0265957E

Under ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten tillåten i området endast med tillstånd från leverantören av flygtrafikledningstjänst. 

Utanför ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten tillåten i området med tillstånd från Transport- och kommunikationsverket eller på särskilda villkor som fastställs av Transport- och kommunikationsverket.

 

EFUT UAS B 50 M – UNL
610059N 0264837E - 605455N 0265117E - 605145N 0265240E - 604539N 0265136E - 604404N 0263629E - 605852N 0262951E - 610059N 0264837E

Under ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten på över 50 meters (AGL) höjd tillåten i området endast med tillstånd från leverantören av flygtrafikledningstjänst

Utanför ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten på över 50 meters (AGL) höjd tillåten i området med tillstånd från Transport- och kommunikationsverket eller på särskilda villkor som fastställs av Transport- och kommunikationsverket.

Flygning av UAS i närheten av ett hinder (på ett horisontellt avstånd på högst 50 m) är dock alltid tillåten, och flygning av UAS högst 15 meter ovanför ett hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.

 

EFUT UAS C SFC - UNL MÅN-FRE KL. 8-16 / 50 M – UNL
610347N 0271410E - 604836N 0272033E - 604539N 0265136E - 605145N 0265240E - 605239N 0270119E - 605549N 0265957E - 605455N 0265117E - 610059N 0264837E - 610347N 0271410E

Under ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten tillåten i området endast med tillstånd från leverantören av flygtrafikledningstjänst. 

Utanför ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten tillåten i området med tillstånd från Transport- och kommunikationsverket eller på särskilda villkor som fastställs av Transport- och kommunikationsverket.

Mån-fre kl. 8-16 (LMT) UAS-verksamheten kräver alltid tillstånd. Under andra tider, UAS-verksamheten på över 50 meters (AGL) höjd kräver alltid tillstånd.

FLYGFOTOGRAFERING

Fotografering och undersökning av försvarsmaktens objekt från luften är förbjuden utan ett separat tillstånd från Huvudstaben.