Tammerfors-Birkala (EFTP) begränsande geografisk UAS-zon

EFTP UAS A SFC - 50M
612552N 0233809E - 612453N 0233907E - 612349N 0233421E - 612447N 0233323E - 612552N 0233809E

Under ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten tillåten i området endast med tillstånd från leverantören av flygtrafikledningstjänst. 

Utanför ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten tillåten i området med tillstånd från Transport- och kommunikationsverket eller på särskilda villkor som fastställs av Transport- och kommunikationsverket.

 

EFTP UAS B SFC - 50M
612718N 0233913E - 612422N 0234207E - 612223N 0233317E - 612517N 0233023E - 612718N 0233913E

Under ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten tillåten i området endast med tillstånd från leverantören av flygtrafikledningstjänst. 

Utanför ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten tillåten i området med tillstånd från Transport- och kommunikationsverket eller på särskilda villkor som fastställs av Transport- och kommunikationsverket.

Utanför sidogränserna till EFTP UAS A -zonen är flygning av UAS i närheten av ett hinder (på ett horisontellt avstånd på högst 50 m) dock alltid tillåten, och flygning av UAS högst 15 meter ovanför ett hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.

 

EFTP UAS C 50M – UNL
613635N 0235128E - 612303N 0240448E - 611303N 0232104E - 612630N 0230729E - 613635N 0235128E

Under ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten på över 50 meters (AGL) höjd tillåten i området endast med tillstånd från leverantören av flygtrafikledningstjänst

Utanför ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten på över 50 meters (AGL) höjd tillåten i området med tillstånd från Transport- och kommunikationsverket eller på särskilda villkor som fastställs av Transport- och kommunikationsverket.

Utanför sidogränserna till EFTP UAS A -zonen är flygning av UAS i närheten av ett hinder (på ett horisontellt avstånd på högst 50 m) dock alltid tillåten, och flygning av UAS högst 15 meter ovanför ett hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.

FLYGFOTOGRAFERING

Fotografering och undersökning av försvarsmaktens objekt från luften är förbjuden utan ett separat tillstånd från Huvudstaben.