Meny

EU-kommissionen har bestämt att senarelägga övergångsdatumet för utrustning enligt drönarförordningen med ett år. Detta betyder i praktiken att nya drönare som säljs ska vara försedda med CE-märkning enligt förordningen (EU) 2019/947 (klasserna C0-C6) först senast den 1 januari 2024.

Andra drönare än drönare i klass C0-C6 kan användas i den öppna kategorin t.o.m. den 31 december 2023 i enlighet med de regler och villkor som anges i förordningen. Användningen av dessa drönare blir mer begränsad fr.o.m. den 1 januari 2024. 

Samtidigt senarelades kravet på att operatören i den särskilda kategorin ska förse det obemannade luftfartyget med ett aktiverat och uppdaterat system för fjärridentifiering. Operatören ska uppfylla detta krav i förordningen fr.o.m. den 1 januari 2024.