Jyväskylä (EFJY) begränsande geografisk UAS-zon

EFJY UAS A SFC - 50 M
622729N 0253751E - 622246N 0254822E - 622027N 0254332E - 622510N 0253301E - 622729N 0253751E

Under ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten tillåten i området endast med tillstånd från leverantören av flygtrafikledningstjänst. 

Utanför ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten tillåten i området med tillstånd från Transport- och kommunikationsverket eller på särskilda villkor som fastställs av Transport- och kommunikationsverket.

Fotografering och undersökning av försvarsmaktens objekt från luften är förbjuden utan ett separat tillstånd från Huvudstaben.

 

EFJY UAS B 50 M – UNL
623645N 0253517E - 622057N 0261030E - 621520N 0255843E - 621752N 0254713E - 621352N 0254002E - 622556N 0251255E - 623645N 0253517E

Under ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten på över 50 meters (AGL) höjd tillåten i området endast med tillstånd från leverantören av flygtrafikledningstjänst

Utanför ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten på över 50 meters (AGL) höjd tillåten i området med tillstånd från Transport- och kommunikationsverket eller på särskilda villkor som fastställs av Transport- och kommunikationsverket.

Fotografering och undersökning av försvarsmaktens objekt från luften är förbjuden utan ett separat tillstånd från Huvudstaben.

 

EFJY UAS C 120 M – UNL
621752N 0254713E - 621520N 0255843E - 621014N 0254807E - 621352N 0254002E - 621752N 0254713E

Under ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten på över 120 meters (AGL) höjd tillåten i området endast med tillstånd från leverantören av flygtrafikledningstjänst

Utanför ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten på över 120 meters (AGL) höjd tillåten i området med tillstånd från Transport- och kommunikationsverket eller på särskilda villkor som fastställs av Transport- och kommunikationsverket.

Flygning av UAS i närheten av ett hinder (på ett horisontellt avstånd på högst 50 m) är dock alltid tillåten, och flygning av UAS högst 15 meter ovanför ett hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.

Fotografering och undersökning av försvarsmaktens objekt från luften är förbjuden utan ett separat tillstånd från Huvudstaben.

FLYGFOTOGRAFERING

Fotografering och undersökning av försvarsmaktens objekt från luften är förbjuden utan ett separat tillstånd från Huvudstaben.