Införandet av drönarregistret skjuts upp - i Finland kan du fortsätta flyga över årskiftet utan att registrera dig

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beslutat att skjuta upp införandet av de gemensamma EU-reglerna för drönare i Finland. Traficom vill säkerställa funktionaliteten och säkerheten i drönaroperatörsregistret, vilket är nära relaterat till den nya drönarlagen, varför införandet av registret skjuts upp till slutet av januari.

I framtiden kommer de nya gemensamma europeiska drönareglerna att tvinga alla användare av drönare, både entusiaster och yrkesverksamma, att registrera sig, bekanta sig med flygandet av drönare och i de flesta fall ta teoriprovet. I Finland kommer införandet av registrering och kraven på teoriprov att äga rum i slutet av januari och fram till dess kommer de gamla drönareglerna att gälla.

"Vi vill säkerställa ett väl fungerande och säkert registreringssystem, varför vi bestämde oss för att skjuta upp implementeringen. Det är klarast för alla drönaroperatörer att vi som en helhet skjuter upp införandet av registreringen och avläggandet av teoriprovet, säger teamledare Patrik Söderström från Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Du kan dock redan nu förbereda dig för den nya förordningen och det framtida teoriprovet med hjälp av det utbildningsmaterial som publicerats på Traficoms webbplats droneinfo.fi (för tillfället på finska, de svenska och engelska versionerna kommer att publiceras senare). Reformen kommer att medföra vissa förändringar gällande flygpraxis, t.ex. tillåtna flygområden och flyghöjder, men grunderna för säker flygning kvarstår. Piloten måste ta hänsyn till UAS-luftrumszonerna och den maximala höjden är 120 meter vid flygning enligt reglerna för den öppna klassen. 

 

Ytterligare information

Patrik Söderström, teamledare, Transportsystemtjänster, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Tfn 029 534 6120, rpas(at)traficom.fi