Halli (EFHA) begränsande geografisk UAS-zon

EFHA UAS A SFC - 50 M
615159N 0244944E - 615055N 0244953E - 615045N 0244440E - 615149N 0244430E - 615159N 0244944E

Under ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten tillåten i området endast med tillstånd från leverantören av flygtrafikledningstjänst. 

Utanför ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten tillåten i området med tillstånd från Transport- och kommunikationsverket eller på särskilda villkor som fastställs av Transport- och kommunikationsverket.

 

EFHA UAS B SFC - 50 M
615308N 0245152E - 614955N 0245218E - 614936N 0244234E - 615249N 0244203E - 615308N 0245152E

Under ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten tillåten i området endast med tillstånd från leverantören av flygtrafikledningstjänst. 

Utanför ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten tillåten i området med tillstånd från Transport- och kommunikationsverket eller på särskilda villkor som fastställs av Transport- och kommunikationsverket.

Utanför sidogränserna till EFHA UAS A -zonen är flygning av UAS i närheten av ett hinder (på ett horisontellt avstånd på högst 50 m) dock alltid tillåten, och flygning av UAS högst 15 meter ovanför ett hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.

 

EFHA UAS C 50 M – UNL
615938N 0251232E - 614442N 0251426E - 614305N 0242345E - 615759N 0242122E - 615938N 0251232E

Under ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten på över 50 meters (AGL) höjd tillåten i området endast med tillstånd från leverantören av flygtrafikledningstjänst

Utanför ATS-enhetens öppettider är UAS-verksamheten på över 50 meters (AGL) höjd tillåten i området med tillstånd från Transport- och kommunikationsverket eller på särskilda villkor som fastställs av Transport- och kommunikationsverket.

Utanför sidogränserna till EFHA UAS A -zonen är flygning av UAS i närheten av ett hinder (på ett horisontellt avstånd på högst 50 m) dock alltid tillåten, och flygning av UAS högst 15 meter ovanför ett hinder är tillåten på begäran av den enhet som ansvarar för hindret.

FLYGFOTOGRAFERING

Fotografering och undersökning av försvarsmaktens objekt från luften är förbjuden utan ett separat tillstånd från Huvudstaben.