Drönarregistret är öppet – registrera dig nu och anmäl dig till provet

Transport- och kommunikationsverket har i dag öppnat registret över drönaroperatörer. Operatörerna kan nu registrera sig och samtidigt anmäla sig till ett teoriprov på webben. De nya gemensamma europeiska drönarreglerna ålägger alla operatörer av drönare, såväl nöjesflygare som professionella flygare, att registrera sig, fördjupa sig i att flyga drönare och i regel avlägga ett prov. Registreringen och provet finns tillgängliga via webbplatsen droneinfo.fi.

”Vi har öppnat ett säkert registreringssystem för drönaroperatörer, och därmed upphör det finska undantaget att flyga utan registrering i början av februari. Nu är alla som flyger drönare skyldiga att registrera sig i motsats till den tidigare praxisen som endast gällt proffsoperatörer. Operatörerna ska i regel också avlägga ett teoriprov på nätet innan de börjar flyga”, berättar teamledare Patrik Söderström.

Webbtjänsten Drönarregistret har utvecklats i samarbete med Fintraffics flygtrafiktjänst.

Drönarregistret och teoriprovet medför bättre säkerhet

”Drönartrafiken fortsätter att öka hela tiden. Att operatörer och piloter registrerar sig och avlägger ett prov på nätet bidrar till bättre robusthet och säker flygning av drönare. Säkerheten för operatörer och piloter, omgivande människor och den övriga miljön samt själva drönarens säkerhet är absolut viktiga. Att man är insatt i ämnet möjliggör säker drift som kan utgöra en basis för nya innovationer och nya drönartjänster”, överdirektör Jarkko Saarimäki.

Uppgifterna om den nya regleringen, registreringen och teoriprovet finns på Traficoms webbplats droneinfo.fi (Extern länk). De nya drönarreglerna medför vissa ändringar i flygrutinerna, bl.a. i fråga om förbjudna flygningsområden och flyghöjden, som i framtiden är 120 meter. De grundläggande faktorerna för flygsäkerheten förblir ofördänrade också i framtiden. Drönarverksamheten har olika kategorier med olika krav.

Att flyga drönare enligt kategori A2 fortsätter t.o.m. 1.4.2021 utan ett ytterligare teoriprov

Traficom har fattat beslut om att tillåta flygning av drönare enligt underkategori A2 till och med den 1 april 2021 utan att man behöver avlägga ett övervakat ytterligare teoriprov. För att kunna flyga i kategori A2 ska operatören dock ha ett gällande intyg över att ha avlagt A1- eller A3-teoriprovet på webben och den praktiska övningen som krävs för att kunna delta i A2-provet.

Läs mer om kraven i de olika kategorierna på droneinfo.fi (Extern länk).

Övriga övergångsperioder mellan de gamla och de nya reglerna gäller endast dem som registrerat sig tidigare och flyger i klubbar. Bekanta dig närmare med de nya drönarreglerna på webbplatsen droneinfo.fi (Extern länk) (på finska, de svenska sidorna publiceras inom kort).

Ytterligare information:
Patrik Söderström, teamledare, obemannade luftfart, transportsystemtjänster, Transport- och kommunikationsverket Traficomtfn. 029 534 6120, rpas(at)traficom.fi