Drönarpilot, är du redo för flygsäsongen? Lär dig reglerna, registrera dig och avlägg provet!

På sommaren finns det mycket som surrar i luften – även drönare! Nu är det dags att förbereda dig för den livliga flygsäsongen: läsa in dig på reglerna och säker flygning, registrera dig och avlägga provet.

Den nya drönarförordningen, som trädde i kraft vid årets början, förenhetligade regelverket för drönare i hela EU. För finländska drönaranvändare förde den med sig en skyldighet att registrera sig i ett register över drönaroperatörer. Den nya förordningen medförde också vissa förändringar i rutinerna för flygning, men grunderna för säker flygning förändras inte. Vi har sammanställt central information som du behöver beakta för att kunna flyga tryggt.

Registrera dig och avlägg provet

 

Alla drönaranvändare, såväl hobby- som yrkesanvändare, ska registrera sig, lära sig reglerna för drönarflygning och i regel avlägga ett prov. För hobbyanvändare räcker det i allmänhet med att avlägga en tent via nätet.

”Registreringarna av drönaranvändare har droppat in i jämn takt, och vi förväntar oss att antalet registreringar kommer att öka när flygsäsongen kommer igång. Just nu har ungefär 9 000 fjärrpiloter avlagt provet, men enligt våra beräkningar finns det många fler som flyger med drönare”, berättar Patrik Söderström, teamledare vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Registreringen gäller inte användare som flyger med drönare som väger under 250 gram och saknar kamera eller drönare som klassas som leksaker. Registreringen kostar 30 € för ett år, 75 € för tre år eller 100 € för fem år. Avgifterna täcker upprätthållandet av registret som förutsätts av EU-förordningen. Efter registreringen ska drönaranvändaren gärna ange den registreringskod som hen fått per e-post på utsidan av drönaren så att man kan se den utan hjälpmedel.

Du kan enkelt registrera dig och göra provet på Traficoms webbplats droneinfo.fi och via drönartjänsterna på Fintraffic.fi. Webbtjänsten för registret har utvecklats i samarbete med Fintraffic Flygtrafiktjänst.

”Registreringen av drönaranvändare har kommit igång bra. Fintraffic Flygtrafiktjänst har som mål att utveckla en serviceportal för drönarpiloterna, där vi inom en nära framtid kommer att erbjuda bland annat en luftlägesbild, flygrådgivningstjänster och en handelsplats”, berättar direktör Pasi Nikama vid Fintraffic Flygtrafiktjänst.

Håll synkontakt med drönaren och respektera privatlivet 


Drönaren ska flygas på under 120 meters höjd, och piloten ska hålla synkontakt med drönaren. I närheten av flygplatser och stora grupper av människor ska man vara försiktig och vid behov komma överens om flygningen med flygtrafiktjänsten. Anvisningar för hur du ber om lov finns i Fintraffics webbtjänst under  Att flyga drönare i närheten av flygplatser och i kontrollerat luftrum | Fintraffic (Extern länk).

Man måste också respektera andra människors privatliv och hemfrid. Flyg inte över andras hem på ett störande sätt och titta inte på hemfridsskyddade områden.

Flyg endast där det är tillåtet

Luftfart har i vissa delar av Finland även begränsats genom förbjudna områden och restriktionsområden, och i dessa områden är även drönarflygning förbjuden utan särskilt tillstånd. Om permanenta förbjudna områden och restriktionsområden för luftfart har föreskrivits i Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt (Extern länk).

I Finlands luftrum inrättas kontinuerligt även tillfälliga förbuds- och restriktionsområden, som även drönarpiloter måste beakta. Sådana områden kan inrättas exempelvis för att skydda stora publikevenemang eller försvarsmaktens övningsverksamhet. Information om tillfälliga restriktioner i luftrummet publiceras i Fintraffic Flygtrafiktjänsts informationstjänst för luftfarten på ais.fi (Extern länk), som tillägg till luftfartshandboken (AIP SUP).

För närvarande finns det också en privat webbaserad karttjänst där man kan kontrollera läget på en planerad flygrutt. Webbtjänsten Aviamaps (Extern länk) ger information om Finlands luftrum nästan i realtid och hjälper till med att fatta beslut om säker flygning. I tjänsten kan man kontrollera önskade platser och ta reda på om det finns restriktioner för flygning.

Drönarlagen förnyade de gemensamma spelreglerna – varför?

Drönarflygningens ökade popularitet har även ökat antalet farliga situationer som orsakas av drönare. Pilotens, andra människors, den övriga flygtrafikens och miljöns samt själva drönarens säkerhet är ytterst viktiga. 

”I och med de nya gemensamma förordningarna är spelreglerna desamma i hela EU, och genom dem vill man säkerställa säker flygning. Registreringen ger bättre möjligheter att övervaka flygverksamheten, när man vet vem som flyger och med vad. Samtidigt underlättas säkerhetskommunikationen till drönarflygare”, berättar Söderström.

 

Mer information om hur man flyger säkert finns på adressen droneinfo.fi (Extern länk)!

Ytterligare information

Transport- och kommunikationsverket Traficom: Patrik Söderström, teamledare, tfn 029 534 6120, rpas@traficom.fi

Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab: Pasi Nikama, direktör, tfn 040 848 2904, pasi.nikama@fintraffic.fi

Aviamaps Oy: Juha Lindstedt, verkställande direktör, tfn 050 492 4565, juha@aviamaps.com