Bristfälliga identifieringsnummer i fjärrpiloters intyg – felet i systemet har korrigerats och nya intyg skickats

På grund av ett fel i IT-systemet har fjärrpiloter som registrerat sig före den 15 april 2021 fått intyg över avlagt teoriprov på webben med bristfälliga identifieringsnummer (f.d. registreringsnummer). Identifieringsnumren har varit utan verifieringsmärket.

Felet i systemet har åtgärdats. De fjärrpiloter som saken gäller har blivit informerade om detta och de har fått nya intyg som innehåller fjärrpilotens identifieringsnummer i sin helhet.

Vi beklagar det inträffade.

Ytterligare information:
rpas(at)traficom.fi