Begränsande geografisk UAS-zon Hamina Tattoo UAS, 10.- 17.7.2022

Anledning: Luftfartslag, 11 a §, polisverksamhet

Begränsningen gäller inte finska statliga obemannade luftfartyg.

Flygning inom den geografiska UAS-zonen är tillåten endast under särskilda villkor.

  • Undantagslov: Hannu Kaukiainen tfn. 040 199 1348.

 

Hamina Tattoo UAS, SFC - 120m AGL

Hamina Tattoo UAS

603432N 0271146E - 603407N 0271317E - 603403N 0271327E - 603357N 0271319E - 603400N 0271228E - 603348N 0271215E - 603316N 0271047E - 603316N 0271047E - 603323N 0271018E - 603411N 0271021E - 603424N 0271044E - 603432N 0271146E - 603432N 0271146E