Mitä sääntöjä on ilmassa? – ilmailun säädökset

Lentäessäsi dronella, sinun on noudatettava ilmailumääräyksiä. Euroopan komissio on laatinut Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) tuella uusia asetuksia droneilla lentämiseen.

Nämä uudet määräykset koskevat kaikkia EU:n sisällä https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/eu-wide-rules-drones-published (Ulkoinen linkki)

EASA on myös laatinut ohjeaineiston uusien määräysten noudattamisen helpottamiseksi: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-published (Ulkoinen linkki).

EU-määräysten ja muiden kansainvälisten määräysten lisäksi Suomessa on kansallisia säädöksiä, joita sinun on noudatettava, kuten ilmailulaki (Ulkoinen linkki) ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antamat ilmailumääräykset. Kaikki ilmailua koskevat lait ja määräykset löydät Traficomin verkkosivuilta. (Ulkoinen linkki)  Tässä luvussa käydään läpi joitain niistä määräyksistä ja vaatimuksista, joita sovelletaan dronejen valmistajiin, omistajiin ja kauko-ohjaajiin.