Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän suorituskyky lennossa

Aikaisemmissa luvuissa on käsitelty tietoa droneista ja niiden toiminnasta. Tässä luvussa perehdytään vielä tarkemmin dronen toimintaan kattaen A2-toimintakategorian kauko-ohjaajalle asetetut tietopuoliset vaatimukset.