Valvottu lisäteoriakoe toiminnan alakategoriaan A2

Jos haluat lennättää tiheästi asutulla alueella painoltaan 500 g - 2 kg dronea, on kyseessä avoimen kategorian alakategorian A2 mukainen toiminta. Tässä tapauksessa sinulla tulee olla A1/A3-verkkoteoriakokeen lisäksi omatoiminen käytännön koulutus ja valvottu A2-lisäteoriakoe hyväksytysti suoritettuina. Muista, että omatoiminen käytännön koulutus tulee olla suoritettuna ennen A2-lisäteoriakokeeseen osallistumista. Lisäteoriakokeen läpäisyn jälkeen voit toimia tiheästi asutuilla alueilla enintään 2 kg painoisella dronella, jossa ei ole C2-merkintää, 1.1.2023 asti, tai C2-merkityllä dronella, joita tulee myyntiin siirtymäkauden aikana. Asetuksen mukaan C2-merkityllä dronella painoraja A2-alakategorian toimintaan on 900 g - 4 kg. Tällä sivulla kerromme lisää avoimen kategorian valvotusta lisäteoriakokeesta ja sen sisällöstä.

Missä kokeen voi suorittaa ja kuinka paljon se maksaa?

Toisin kuin A1/A3-verkkoteoriakoe, A2-lisäteoriakoe suoritetaan perinteisempään tyyliin luokkahuoneessa, jossa koetta valvotaan kokeen järjestäjän toimesta. Osallistumismaksu kauko-ohjaajan valvottuun lisäteoriakokeeseen on 50 euroa. Lisäteoriakokeessa jokainen yrityskerta on maksullinen. Kokeen suorittamiseen on 45 minuuttia aikaa sen aloittamisesta. Ennen lisäteoriakokeeseen osallistumista kauko-ohjaajalla tulee olla A1/A3-verkkoteoriakoe ja omatoiminen käytännön koulutus suoritettuina.

Omatoiminen käytännön koulutus

Osallistuessasi A2-lisäteoriakokeeseen, tulee sinulla ensin olla A1/A3-verkkoteoriakoe läpäistynä, ja tämän jälkeen omatoiminen käytännön koulutus suoritettuna. Omatoimisella käytännön koulutuksella tarkoitetaan harjoittelua, joka on:

  • suoritettu alueella, jossa kauko-ohjaaja kohtuudella olettaa, ettei toimintaan osallistumattomille henkilöille aiheudu vaaraa miehittämättömän ilma-aluksen lennätysalueella koko sinä aikana, kun miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitetaan toimintaa;
  • suoritettu turvallisella vaakasuoralla etäisyydellä, joka on vähintään 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- tai virkistysalueilta

Tarkemmat vaatimukset ja tavoitteet omatoimiselle käytännön koulutukselle löydät täältä , tai EASA:n Easy Access Rules (Ulkoinen linkki) -materiaalin kohdista AMC1 UAS.OPEN.030(2)(b) ja AMC2 UAS.OPEN.030(2)(b).

Ilmoitus omatoimisen käytännön koulutuksen suorittamisesta tehdään A2-lisäteoriakokeen yhteydessä.

Valvotun lisäteoriakokeen aihealueet

Avoimen kategorian A2-lisäteoriakoe koostuu 30 monivalintakysymyksestä, joiden tarkoituksena on arvioida kauko-ohjaajan tietämystä riskien lieventämisestä. Kysymyksiä on seuraavista aiheista: sääoppi,  miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän suorituskyky lennossa sekä riskien tekninen ja operatiivinen lieventäminen maassa (itseopiskelumateriaalin osiot 10 - 12).

Kokeesta saatava pätevyys

Suoritettuasi valvotun lisäteoriakokeen hyväksytysti, saat pätevyyden toimia miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä (UAS) alakategoriassa A2, eli saat lennättää enintään 2 kg painavaa dronea siirtymäkaudella (1.1.2023 asti), tai enintään 4 kg painavaa C2-luokan dronea, tiheästi asutuilla alueilla turvallisella etäisyydellä ihmisistä. Pätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen lisäteoriakoe tulee uusia. Yli 2 kg painavan C2-merkitsemättömän dronen lennätys siirtymäkaudella tai muun kuin C2-merkityn dronen lennätys tiheästi asutulla alueella vaatii erityinen-kategorian toimintaluvan. Painavamman dronen lennätys on kuitenkin sallittua harvaan asutuilla alueilla avoimen kategorian alakategorian A3 ehtojen mukaisesti.

 

A2-kokeen järjestäjät

Kokeita järjestää Suomessa seuraavat tahot:
JärjestäjäPaikatLisätietoa
i4flameParkano, Pirkanmaahttps://www.i4flame.com/A2/ (Ulkoinen linkki)
Kuopion Lennokkikerho KihuKuopio (myös muista voidaan sopia)https://kuopionlennokkikerho.fi/a2-teoriakoe/ (Ulkoinen linkki)
REDURovaniemihttp://www.redu.fi (Ulkoinen linkki)
Salon seudun koulutus Oy, EDUSALOSalohttps://www.edusalo.fi/lyhyt_koulutukset (Ulkoinen linkki)
SkydataEspoohttps://www.skydata.fi/a2-kategoria-koulutus (Ulkoinen linkki)
   

Lista täydentyy sitä mukaa kuin sopimuksia allekirjoitetaan.

 

Lisäksi Traficom itse järjestää muutaman kokeen vuodessa. Yhteen Traficomin koetilaisuuteen mahtuu enintään kahdeksan (8) kokelasta. Seuraava Traficomin omissa tiloissaan järjestämä koe on perjantaina 17.12.2021 klo 13 Helsingissä Kumpulantiellä. Kotapahtuma on täynnä.

Jos yrityksesi on kiinnostunut valvotun lisäteoriakokeen järjestämisestä, voitte olla yhteydessä meihin sähköpostitse: rpas@traficom.fi.

Kumppaneiden avulla pyrimme saamaan mahdollisimman hyvän maantieteellisen kattavuuden valvotun lisäteoriakokeen suorittamiselle.

A2-kategorian mukainen lennättäminen mahdollista 31.12.2021 asti ilman lisäteoriakoetta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätöksen sallia dronejen lennättämisen Suomessa toiminnan alakategorian A2 mukaisesti 31.12.2021 saakka ilman valvotun lisäteoriakokeen suorittamista. A2-kategoriassa toimiakseen lennättäjällä tulee kuitenkin olla voimassa todistus A1- tai A3-verkkoteoriakokeen suorittamisesta ja ennen A2-kokeeseen osallistumista vaadittu käytännön harjoittelu suoritettuna. Lisätietoa asiasta löydät täältä.