Tapahtumien järjestäjät

Yleisötilaisuuksiin voi hakea lentorajoituksia

Suuriin yleisötilaisuuksiin voidaan hakea lentorajoituksia ilmatilan käyttöön, jottei lennokkien ja muiden miehittämättömien ilma-alusten lennättämisestä aiheutuisi vaaraa yleisölle.

Suurten massatilaisuuksien järjestäjät voivat pyytää paikallisia viranomaisia, kuten poliisia tai pelastuslaitosta hakemaan Traficomilta päätöstä ilmailun tilapäisestä rajoittamisesta alueella. Paikalliset viranomaiset huolehtivat tällöin myös mahdollisista poikkeusluvista esimerkiksi median kuvauskoptereille. 

Tilapäinen ilmatilavaraus ja sen hakeminen