Tilapäisen sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen Båtvik-Kirkkonummi UAS perustaminen 4.2.-19.4.2023

Bptvik-Kirkkonummi UAS

Båtvik-Kirkkonummi UAS, SFC- 1100FT AMSL

600559N 0242010E - 600603N 0242242E - 600251N 0242258E - 600251N 0241810E - 595704N 0241810E - 595703N 0240545E - 600251N 0241526E - 600517N 0242013E - 600559N 0242010E

Sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeillä Båtvik-Kirkkonummi UAS Nokia Innovations Oy:n vastuulla tapahtuva lentotoiminta miehittämätön ilma-alusjärjestelmä (UAS) on vapautettu miehittämättömän ilmailun täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/947 tarkoitetuista kategoriaa avoin koskevista vaatimuksista seuraavasti:

 • Laitekohtaiset vaatimukset (4 artikla, kohta 1, alakohta a)
 • Etäisyys ihmisiin (4 artikla, kohta 1, alakohta c)
  • Ehdot: Käytettävä erikseen valittuja lentoonlähtö- ja laskualueita, jotka eristetään ulkopuolisilta ihmisiltä. UAS-operaatiot on suoritettava mahdollisimman kaukana asuinrakennuksista, teistä, jalkakäytävistä ja muista alueista, joille ulkopuolisilla on pääsy.
  • Vapautus ei koske ihmisjoukon päällä lentämistä. Ihmisjoukkoon pidetään vähintään lentokorkeutta vastaava etäisyys 1:1 säännön mukaisesti.
 • Näköyhteys (4 artikla, kohta 1, alakohta d)
  • Ehdot: Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva toiminta on sallittua vain erikseen aktivoidulla tilapäisellä vaara-alueella.
 • Lennätyskorkeus (4 artikla, kohta 1, alakohta e)
  • Ehdot: Yli 120m korkeudella tapahtuva toiminta on sallittua vain erikseen aktivoidulla tilapäisellä vaara-alueella.
 • Vaarallisten aineiden kuljetus, esineiden pudotus (4 artikla, kohta 1, alakohta f)
  • Ehdot: Vapautus koskee ainoastaan esineiden pudottamista turvalliselle kontrolloidulle alueelle. Vapautus ei koske vaarallisten aineiden kuljettamista.
 • Säännöt ja menetelmät (7 artikla, kohta 1) seuraavasti:
  • UAS.OPEN.010, kohta 2
   • Ehdot: Yli 120m korkeudella tapahtuva toiminta on sallittua vain erikseen aktivoidulla tilapäisellä vaara-alueella.
  • UAS.OPEN.020, kohta 5
   • Ehdot: vapautus myönnetään siten, että alakategorian A1 suurimman sallitun lentoonlähtömassan sijaan noudatetaan Artikla 4, kohta 1 (b) mukaista avoimen kategorian yleistä rajoitusta suurimman sallitun lentoonlähtömassan osalta. Lentojen aikana tulee noudattaa vähintään UAS.OPEN.020, kohta 1 luokan C1 ilma-aluksille asetettuja ehtoja turvallisesta etäisyydestä ihmisiin.
  • UAS.OPEN.050, kohta 5
  • UAS.OPEN.060, kohta 1c
  • UAS.OPEN.060, kohta 1e
   • Ehdot: Operaattorin tulee varmistaa, että toiminta on poikkeuksesta huolimatta turvallista, eikä maksimimassaa (25kg) ylitetä.
  • UAS.OPEN.060, kohta 2b
   • Ehdot: vapautus myönnetään ainoastaan koskien vaatimusta suorasta näköyhteydestä
  • UAS.OPEN.060, kohta 2d
   • Ehdotvapautus myönnetään ainoastaan koskien AMC1 UAS.OPEN.060(2)(d) kohdan (a)(3) vaatimusta yhden ilma-aluksen käyttämisestä kerrallaan. Kauko-ohjaajan on pystyttävä pitämään miehittämättömät ilma-alukset hallinnassaan, ja operaattorilla on oltava menetelmät, joita kauko-ohjaaja noudattaa, yhteyden katkeamisen varalta.
  • UAS.OPEN.060, kohta 2e
   • Ehdot: Valmistajan asettamista käyttöohjeisiin merkityistä rajoituksista voidaan poiketa vain hakemuksessa kuvattujen menettelyjen mukaisesti.

 

Vapautukset koskevat ainoastaan Nokia Innovations Oy:n vastuulla tapahtuvaa lentotoimintaa, joka tapahtuu Nokia Innovations Oy:n ohjeiden ja lentomenetelmien mukaisesti.