Dronelennättäjä, oletko valmis lennätyskauteen? Perehdy sääntöihin, rekisteröidy ja suorita koe

Kevät tuo taivaalle monenlaista pörrääjää – niin myös dronet! Nyt on aika valmistautua vilkastuvaan lennätyskauteen: perehtyä sääntöihin, turvalliseen lennättämiseen, rekisteröityä ja suorittaa koe.

Vuoden alussa voimaan tullut uusi dronelaki yhtenäisti droneja koskevat säädökset koko EU:n alueella. Suomalaisille dronekäyttäjille se toi velvollisuuden rekisteröityä dronetoimijarekisteriin. Uusi laki toi myös lennätyskäytäntöihin joitain muutoksia, mutta perusasiat turvalliseen lennättämiseen säilyivät. Kokosimme yhteen keskeisiä asioita, joita sinun tulee huomioida, jotta lennättäminen sujuu turvallisesti.

Rekisteröidy ja suorita koe

Kaikkien dronekäyttäjien, niin harrastajien kuin ammattilaistenkin, tulee rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämistä koskeviin sääntöihin ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Droneharrastajille riittää yleensä verkkotentin suorittaminen.

”Rekisteröityneitä dronetoimijoita on tullut tähän asti tasaiseen tahtiin, ja odotamme rekisteröintien lisääntyvän, kun lennätyskausi alkaa vilkastua. Tällä hetkellä kokeen on suorittanut reilu 9 000 kauko-ohjaajaa, mutta arviomme mukaan lennättäjiä on paljon enemmän”, tiiminvetäjä Patrik Söderström Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista kertoo.

Rekisteröinti ei koske niitä käyttäjiä, jotka lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja. Rekisteröityminen maksaa 30 € / vuosi, 75 € / 3 vuotta tai 100 € / 5 vuotta. Maksuilla katetaan EU-asetuksen edellyttämän rekisterin ylläpito. Rekisteröitymisen jälkeen dronekäyttäjän on hyvä merkitä sähköpostissa saapunut rekisteröintitunnus dronen ulkopuolelle niin, että sen näkee ilman apuvälineitä.

Rekisteröitymisen ja kokeen pääset tekemään helposti Traficomin droneinfo.fi-sivuston sekä Fintraffic.fi-sivuston dronepalveluiden kautta. Rekisterin verkkopalvelu on kehitetty yhteistyössä Fintrafficin lennonvarmistuksen kanssa.

”Dronetoimijoiden rekisteröityminen on lähtenyt hienosti käyntiin. Fintrafficin lennonvarmistuksen tavoitteena on kehittää lennättäjille palveluportaali, jossa lähitulevaisuudessa tarjoamme muuan muassa  ilmatilannekuvaa, lennonneuvontapalveluja ja kauppapaikan”, kertoo johtaja Pasi Nikama Fintrafficin lennonvarmistuksesta.

Säilytä näköyhteys droneen ja kunnioita yksityisyyttä

Dronea tulee lennättää 120 metrin alapuolella, ja lennättäjän on pidettävä näköyhteys droneen. Lentokenttien ja ihmisjoukkojen läheisyydessä on noudatettava varovaisuutta ja tarvittaessa sovittava erikseen lennonvarmistusyksikön kanssa. Ohjeet luvan pyytämiseksi löytyvät Fintrafficin verkkopalvelusta Ohjeita dronen lennättäjille | Fintraffic (Ulkoinen linkki).

Myös muiden ihmisten yksityisyyttä ja kotirauhaa tulee kunnioittaa. Älä lennätä toisten kotien yläpuolella häiritsevästi tai katsele kotirauhan suojamaa aluetta.

Lennätä vain sallituilla alueilla

Ilmailua on eräissä osissa Suomea rajoitettu kielto- ja rajoitusalueilla, ja niillä myös dronejen lennättäminen on kiellettyä ilman erillistä lupaa. Pysyvistä ilmailun kielto- ja rajoitusalueista on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa ilmailulta rajoitetuista alueista (Ulkoinen linkki).

Suomen ilmatilaan perustetaan jatkuvasti myös tilapäisiä kielto- ja rajoitusalueita, jotka dronelennättäjienkin tulee huomioida. Alueita voidaan perustaa esimerkiksi suuren yleisötapahtuman tai puolustusvoimien harjoitustoiminnan suojaamiseksi. Tieto perustetusta ilmatilan tilapäisestä rajoituksesta julkaistaan Fintrafficin lennonvarmistuksen ilmailutiedotuspalvelun sivustolla ais.fi (Ulkoinen linkki) ilmailukäsikirjan lisäyksenä.

Tällä hetkellä on olemassa myös yksi yksityinen verkkopohjainen karttapalvelu, josta on mahdollista tarkistaa suunnitellun lennon reitin tilanne. Aviamaps (Ulkoinen linkki)-verkkopalvelu antaa lähes reaaliaikaisen tiedon Suomen ilmatilasta ja auttaa tekemään päätöksen lennon turvallisesta suorittamisesta. Palvelussa voi tarkastella haluamiaan paikkoja ja selvittää, onko niissä rajoituksia lennättämiselle.

Dronelaki uudisti yhteiset pelisäännöt – miksi?

Dronelennättämisen kasvava suosio on lisännyt myös dronejen aiheuttamia vaaratilanteita. Lennättäjän, ympäröivien ihmisten, muun lentoliikenteen ja ympäristön sekä itse dronen turvallisuus ovat ehdottoman tärkeitä. 

”Uusilla yhteisillä asetuksilla pelisäännöt ovat samat koko EU:n alueella, ja niillä halutaan varmistaa turvallinen lennättäminen. Rekisteröityminen antaa mahdollisuuden valvoa paremmin lentotoimintaa, kun tiedetään kuka lennättää ja mitä. Samalla turvallisuusviestintä drone-lennättäjille helpottuu”, Söderström kertoo. 

 

Lisätietoa turvallisesta lennättämisestä löydät osoitteesta droneinfo.fi! (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom: tiiminvetäjä Olli Ahtola

Fintraffic Lennonvarmistus Oy: johtaja Pasi Nikama, p. 040 848 2904, pasi.nikama@fintraffic.fi

Aviamaps Oy: toimitusjohtaja Juha Lindstedt, p. 050 492 4565, juha@aviamaps.com