Respektera andras privatliv
 

Respektera andras privatliv

Kom ihåg att respektera andra människors privatliv och hemfrid. Flyg inte över andra människors hem på ett störande sätt och publicera inte bilder av människor utan deras samtycke.

Bestämmelsen om olovlig observation i strafflagen skyddar en människa som vistas på en plats som fastställs i lagen mot observation eller fotografering med en teknisk anordning. På s.k. allmänna platser behövs inte tillstånd av den som fotograferas, men på andra platser krävs vanligen tillstånd. Den som fotograferar utan erforderligt tillstånd gör sig enligt lagen skyldig till olovlig observation.

Gränserna för olovlig observation är strikta. Ett brott har begåtts även om bilderna inte publiceras eller sparas i kameran.

För att veta när det är tillåtet att fotografera utan tillstånd måste man kunna skilja mellan allmänna platser och platser som kräver tillstånd.

Ett brott begås även om man med en kamera, kikare eller vilket hjälpmedel som helst enbart iakttar ett olovligt objekt.

Fotografering på offentliga platser

Det är tillåtet att fotografera på gator, vägar, torg, i skogar och andra motsvarande allmänna platser, i allmänna utrymmen som är tillgängliga för allmänheten som till exempel allmänna utrymmen i ämbetsverk, inrättningar, butiker och köpcentrum samt i utrymmen som är tillgängliga för allmänheten på järnvägsstationer, flygplatser och metrostationer.

 

 

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 30.03.2017