Obemannad luftfart
 

Obemannad luftfart


Ett obemannat luftfartyg är ett luftfartyg som är avsett att flyga utan pilot ombord. Obemannade luftfartyg är ofta utrustade för något speciellt ändamål, såsom fotografering eller uppmätning. Fjärrstyrda luftfartyg är en underkategori av obemannade luftfartyg.

Modellflygplan är däremot endast avsedda att användas för hobby eller sport. De rör sig också i luften utan pilot och kan vara antingen fjärrstyrda eller friflygande.

Säkerhetsinformation för luftfarten 9.6.2017

Lagstiftning om obemannad luftfart

Regler som gäller trafiksektorn:

Annan reglering som ska beaktas:

 • Integritetsskydd, hemfrid, datasekretess…
 • Allmän ordning och säkerhet
 • Kommersiella rättigheter
 • Buller, naturskydd och andra miljöärenden
 • Prioriteringar i situationer där
  • RPAS-verksamheten hindrar annan verksamhet
  • Annan verksamhet hindrar RPAS-verksamheten
  • Samtidig verksamhet (även RPAS/RPAS) orsakar fara

Fjärrstyrda koptrar och modellflygplan är radioutrustningar som har samma krav som övriga radioutrustningar. Enligt europeiska bestämmelser ska de vara försedda med en försäkran om överensstämmelse och en CE-märkning. Föreskrifter om trådlösa utrustningar och användningen av dem varierar internationellt, och t.ex. i utländska nätbutiker finns det till salu utrustningar vars användning kan orsaka störningar i Finland. Utrustningarna stör inte annan radioutrustning när de har rätt frekvens och effekt.

Mer information om frekvenser och sändningseffekter finns på Kommunikationsverkets webbsida

 

 

 

Anmälan om användning av fjärrstyrt luftfartyg

Anmälan

Anmälan ska ges innan ett fjärrstyrt luftfartyg används för första gången. Användaren ska hålla uppgifterna uppdaterade.

 

Läs mer

Vanliga frågor

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 19.12.2018