Meddelande
 

EU-droneregister försenat

2020-10-22 13:43
EU

EU

Vi börjar tillämpa den gemensamma europeiska drönarförordningen (EU) 2019/947 den 31 december 2020. Före detta ska operatörer av drönare och modellflygplan registrera sig som operatörer av obemannade luftfartygssystem. Ibruktagandet av registreringssystemet har tyvärr blivit försenat, men systemet tas i bruk före årsskiftet och vi kommer att ge information om detta på denna webbplats så fort vi vet den exakta tidpunkten för när systemet tas i bruk. Före årsskiftet kommer vi också att publicera studiematerialet utifrån vilket fjärrpiloter kan avlägga onlineprovet vid behov. Det blir möjligt att avlägga onlineprovet samtidigt som registreringssystemet tas i bruk. EU:s drönarförordning innehåller flera olika övergångsperioder. Mer information om övergångsperioderna finns på sidan www.droneinfo.fi/sv/eu_s_dronarforordning. Ytterligare information: rpas@traficom.fi