Meddelande
 

Tillämpningen av drönarförordningen senareläggs

2020-06-12 14:41

Enligt uppgifter som Transport- och kommunikationsverket (Traficom) erhållit, EU-kommissionen har beslutat att senarelägga den första tillämpningsdagen för EU:s drönarförordning (genomförandeförordning (EU) 2019/947) på grund av coronapandemin. Det innebär att nya drönarregler gäller från den 31 december 2020 i stället för den 1 juli 2020. Drönarverksamheten i Finland fortsätter enligt den gällande luftfartsföreskriften OPS M1-32 till dess att EU:s drönarregler blir tillämpliga.