Meddelande
 

Appen Droneinfo läggs ner, webbplatsen droneinfo.fi finns fortfarande kvar

2020-04-16 07:16
Droneinfo

Droneinfo

Traficom har beslutat att lägga ner appen Droneinfo den 16 april 2020. Det skulle krävas ett omfattande utvecklingsarbete för att hålla appen à jour och betjäna drönarpiloter. Dessutom har en webbplats som bättre betjänar kundernas behov tagits i användning. Traficom fortsätter att informera om ärenden som gäller obemannad luftfart på webbplatsen www.droneinfo.fi/sv.

År 2017 publicerade Traficom appen Droneinfo i syfte att hjälpa drönarpiloter att ta reda på luftrumsbegränsningar och meddela om sina egna flygningar samt för att informera om regleringen av drönare. Då appen publicerades fanns det ingen motsvarande applikation eller webbplats i Finland där man kunde få reda på restriktioner i områden kring flygplatser och flygfält enligt luftfartsföreskrift OPS M1-32, och inte heller något lättanvänt kartprogram som visar var förbjudna och inskränkta områden finns. Då fanns det ett stort behov av Droneinfo-appen.

Nu har tiden dock hunnit i kapp Droneinfo-appen. En brist i appen har varit avsaknaden av tillfälliga begränsningar i luftrummet. Att få information om tillfälliga begränsningar från informationstjänsten för luftfarten kan vara svårt för personer som inte känner till luftfartens informationssystem. Vi har strävat efter att informera om tillfälliga begränsningar på webbplatsen www.droneinfo.fi/sv, men informationen har inte alltid varit komplett.

Uppgifter om flygningar enkelt från informationstjänsten för luftfartens nya officiella tjänst

Droneinfo är inte längre den enda appen som ger information om luftrummet. Informationstjänsten för luftfarten har också för sin del gett en annan tjänst officiell ställning att publicera tillfälliga begränsningar av luftrummet samt aktiviteten i inskränkta och farliga områden. Planen för luftrumsanvändning och NAV WRNG-kartor publiceras på webbplatsen www.aviamaps.com. På samma webbplats är det också möjligt att göra en anmälan om flygning och områden med restriktioner runt flygplatser visas på kartan. Uppkomsten av den nya tjänsten och den snabba utvecklingen av den är mycket positiv ur drönarpiloternas synvinkel.

Traficoms roll i egenskap av myndighet är också i denna situation att stödja utvecklingen av nya tjänster och såväl erbjuda som producera den information som tjänsterna behöver. En gång i tiden var Droneinfo-appen ett snabbt hjälpmedel då det inte fanns några andra tjänster att tillgå.

Traficom fortsätter att upprätthålla webbplatsen www.droneinfo.fi/sv och förmedlar därigenom aktuell information om säker användning av drönare. På webbplatsen finns gällande information om regleringen av drönare. På webbplatsen finns information om den europeiska drönarregleringen som ska tillämpas från och med den 1 juli 2020.

 

Traficom har skickat ett meddelande till alla registrerade operatörer inom obemannad luftfart om att Droneinfo-appen läggs ner.