Meddelande
 

Luftfart begränsas i Helsingfors på självständighetsdagen

2018-12-05 09:59

Luftfart begränsas i Helsingfors centrum på självständighetsdagen den 6 december 2018 klockan 10–00. Begränsningen gäller såväl flygtrafik som obemannade flygningar (drönarflygningar). Det tillfälliga begränsningsområdet har grundats för att trygga myndigheternas egen luftfartsverksamhet och för att trygga evenemang för allmänheten. Myndigheterna har mycket luftfartsverksamhet i området och man övervakar noggrant att man följer begränsningarna. På kartan ser man området där det är förbjudet att flyga drönarflygningar eller övriga obemannade flygningar. Enligt Trafis beslut gäller begränsningarna övriga luftfarten, RPAS-, drönar- och modellflygplanverksamhet. Begränsningarna gäller inte militär-, gränsbevaknings-, polis-, tull-, sjöfarts- eller luftfartsmyndigheter och inte heller myndigheter som tar hand om räddningsväsendet, akutvårdstjänster eller patienttransporter eller flyg som bestämts av dessa myndigheter när de utför lagstadgade uppgifter som kräver flygningar i området. Begränsningarna gäller inte heller akut läkarhelikopterverksamhet med helikopter eller flyg som baserar sig på internationella skyldigheter som är bindande för Finland.