Meddelande
 

Luftfart, även drönarflygning, begränsas i Helsingfors och omgivande områden 15–17.7.2018 fram till klockan 8.00.

2018-07-13 15:00

Luftfart begränsas i Helsingfors stad och omgivande områden mellan söndag 15.7.2018 klockan 6 och tisdag 17.7.2018 klockan 8.00. Begränsningen gäller såväl flygtrafik som obemannade flygningar, som drönarflygningar.

Begränsningarna gäller all luftfart, också obemannade flygningar. På det område som anges på Karta 1 får man inte flyga med till exempel drönare eller andra obemannade luftfartyg överhuvudtaget. På områdena B1–B3 på Karta 2 är flygning tillåtet endast om man beaktar de krav som nämnts här. Undantagstillstånd beviljas inte.

Begränsningarna gäller inte militär-, gränsbevaknings-, polis-, tull-, sjöfarts- eller luftfartsmyndigheter och inte heller myndigheter som har hand om räddningsväsendet, akutvårdstjänster eller patienttransporter eller flyg som bestämts av dessa myndigheter när de utför lagstadgade uppgifter som kräver flygningar i området. Begränsningarna gäller inte heller akut läkarhelikopterverksamhet med helikopter eller flyg som baserar sig på internationella skyldigheter som är bindande för Finland.

Bilagor:
Karta 1: ungefärligt område med flygförbud
Karta 2: område med flygförbud EFR416A, på områdena B1–B3 flyg och flygningar endast enligt krav

Mer information:
Helsingfors polis, överkommissarie Sami Hätönen, tfn 050 560 6358
Trafi, överinspektör Iiro Keskiväli, iiro.keskivali(at)trafi.fi, tfn 029