Meddelande
 

Berätta om dina erfarenheter av drönarflygning

2017-11-14 10:00

I Finland får man flyga med drönare synnerligen fritt, men det finns ändå vissa regler som gäller säkerheten och integritetsskyddet. Tycker du att de nuvarande reglerna är lämpliga eller borde någonting ändras? Berätta din åsikt i en enkät som är riktad till personer som håller på med drönarflygning.

Antalet personer som idkar drönarflygning ökar som bäst snabbt i Finland. Syftet med enkäten som är riktad till dem som idkar drönarflygning är att ge Trafi mer information om de utmaningar som personerna har upplevt och vilka önskemål de har i fråga om flygning.

Trafi uppdaterar som bäst RPAS-föreskriften som innehåller instruktioner om flygning med drönare och andra modellflygplan. Med enkätens hjälp är syftet också att få reda på hur ändamålsenliga de nuvarande reglerna anses vara.

Besvara enkäten om behovet att ändra reglerna för modellflygplan.

Mer information:

inspektör Henri Hohtari, tfn 029 5346 230, henri.hohtari@trafi.fi