Meddelande
 

Nådendal får egna No drone zone-skyltar – området med flygförbud omfattar området kring Nådendalssundet

2017-07-03 09:00
No drone zone-skyltar Nådendal

No drone zone-skyltar Nådendal

I Nådendal finns det ett område med flygförbud som gäller all luftfart, även flygning med drönare. Det förbjudna området märks ut med särskilda No drone zone-skyltar under juli. Det förbjudna området Luonnonmaa i Nådendal omfattar området kring Nådendalssundet från Gullranda till Muminvärlden samt strandområdet i gamla staden.

” Målet med att sätta upp skyltar är att öka medvetenheten bland flygarna. Personer som flyger drönare som hobby och turister känner vanligen inte till reglerna som gäller luftfarten och är således inte nödvändigtvis medvetna om de förbjudna områdena för luftfarten”, berättar Jukka Hannola, ledande sakkunnig vid Trafi: ”No drone zone-skyltar finns redan i Helsingfors, där tre förbjudna områden har märkts ut med dessa skyltar. Skyltarna är på engelska eftersom även utländska turister ofta flyger drönare för att fotografera. Skyltarnas QR-kod och adressen droneinfo.fi som finns på skyltarna ger information på finska, svenska och engelska.”

Området med flygförbud i Nådendal inrättades 2015 i ett område som är viktigt med tanke på allmän ordning och säkerhet. Områden med flygförbud kan inrättas ovanför objekt och områden som är viktiga med tanke på räddningsuppdrag, ledningen av staten, försvaret, gränsbevakningen eller beredskapen när det är nödvändigt.

Flygning i ett förbjudet område kan leda till att drönaren beslagtas

Polisen övervakar att flygförbuden följs i samband med sin normala patrullering. Även tekniska hjälpmedel används för övervakningen. Om man flyger i ett område utan ändamålsenligt undantagslov kan följden vara ett lagenligt straff. Polisen kan dessutom beslagta drönaren.

”I fortsättningen kommer polisen aktivare än tidigare att ingripa i olovliga flygningar i områden med flygförbud", säger överkommissarie Sami Hätönen vid Polisstyrelsen.

Flygning tillåten med ett separat undantagslov

Trafi kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att flyga drönare i förbjudna områden för luftfarten.

Tillståndet kan vara säsongartat och beviljas för det innevarande kalenderåret. Tillfälliga tillstånd beviljas när flygaren har ett tillfälligt behov att flyga i ett förbjudet område. Tillstånden beviljas alltid fall för fall.

Säsongtillståndet ska sökas hos Trafi senast sju vardagar och ett tillfälligt tillstånd senast tre vardagar innan den planerade verksamheten inleds i det förbjudna området.

Förutom de som fått undantagslov får vissa myndigheter, till exempel polisen, flyga sina obemannade luftfartyg i områden med flygförbud.

Skyltarna placeras ut gemensamt av Trafi, Polisstyrelsen och Nådendals stad.

Områden som märkts ut med förbudsmärken är förbjudna områden för luftfarten som inrättats genom statsrådets förordning 614/2015.

Karta

Ytterligare information

Trafi

ledande sakkunnig Jukka Hannola, jukka.hannola@trafi.fi, tfn 029 5347 063, 040 687 0456. På Twitter https://twitter.com/JukkaHannola

Polisstyrelsen

överkommissarie Sami Hätönen, sami.hatonen@poliisi.fi, tfn 029 5483 428, 040 836 4895. På Twitter www.twitter.com/samihatonen

Nådendals stad

chefen för samhällsteknik Mika Hirvi, mika.hirvi@naantali.fi, tfn 050 464 9902