Meddelande
 

Områden där flygning med drönare är förbjudet märks ut med skyltar i Helsingfors

2017-06-19 09:00
No Drone Zone

No Drone Zone

Det finns tre områden med flygförbud i Helsingfors centrum. Förbuden gäller all luftfart, även drönare. De förbjudna områdena märks ut med särskilda skyltar under sommaren 2017.

Områdena med flygförbud i Helsingfors centrum inrättades 2015 i områden som är viktiga för den allmänna ordningen och säkerheten, men hittills har det varit svårt för dem som flyger drönare att få tillgång till information om dessa områden. Målet med skyltarna är att öka medvetenheten om områdena bland dem som använder drönare.

”Försäljningen av drönare har ökat enormt och därmed även antalet personer som idkar flygning med drönare. Även turister använder drönare i huvudsak för att fotografera. Personer som flyger drönare som hobby och turister känner vanligen inte till reglerna som gäller luftfarten och är således inte nödvändigtvis medvetna om de förbjudna områdena för luftfarten”, berättar ledande sakkunnig Jukka Hannola vid Trafi: ”Motsvarande no drone zone-skyltar är redan i bruk bl.a. i USA och Singapore. Skyltarna är på engelska även i Finland, eftersom ett stort antal utländska turister rör sig i områdena.”

”Områden med flygförbud kan inrättas ovanför objekt och områden som är viktiga med tanke på räddningsuppdrag, ledningen av staten, försvaret, gränsbevakningen eller beredskapen när det är nödvändigt”, preciserar Hannola.

Flygning i ett förbjudet område kan leda till att drönaren beslagtas

Polisen övervakar att flygförbuden följs i samband med sin normala patrullering. Även tekniska hjälpmedel används för övervakningen. Om man flyger i ett område utan ändamålsenligt undantagslov kan följden vara ett lagenligt straff. Polisen kan dessutom beslagta drönaren.

”I fortsättningen kommer polisen aktivare än tidigare att ingripa i olovliga flygningar i områden med flygförbud", säger överkommissarie Sami Hätönen vid Polisstyrelsen.

Flygning tillåten med ett separat undantagslov

Trafi kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att flyga drönare i förbjudna områden för luftfarten. Förbjudna områden är förutom Mejlans, Munksnäs och Kronohagen även Luonnonmaa, Sköldvik, Lovisa, Olkiluoto och Hanhikivenniemi.

Tillståndet kan vara säsongartat och beviljas för det innevarande kalenderåret. ”Sådana säsongtillstånd kan beviljas till exempel medieföretag för området i Kronohagen, eftersom det ofta ordnas olika offentliga tillställningar på Senatstorget och Salutorget”, säger Hannola.

”Tillfälliga tillstånd beviljas när den som flyger har ett tillfälligt behov att flyga i ett förbjudet område. Tillfälliga tillstånd beviljas alltid fall för fall”, preciserar Hannola.

Säsongtillståndet ska sökas hos Trafi senast sju vardagar och ett tillfälligt tillstånd senast tre vardagar innan den planerade verksamheten inleds i det förbjudna området.

Förutom de som fått undantagslov får vissa myndigheter, till exempel polisen, flyga sina obemannade luftfartyg i områden med flygförbud.

Skyltarna placeras ut gemensamt av Trafi, Polisstyrelsen, polisen i Helsingfors och Helsingfors stad.

Områden som märkts ut med förbudsmärken är förbjudna områden för luftfarten som inrättats genom statsrådets förordning 614/2015.

Slyltar

Ytterligare information

Trafi

ledande sakkunnig Jukka Hannola, jukka.hannola@trafi.fi, tfn 029 5347 063, 040 687 0456. På Twitter https://twitter.com/JukkaHannola

Polisstyrelsen

överkommissarie Sami Hätönen, sami.hatonen@poliisi.fi, tfn 029 5483 428, 040 836 4895. På Twitter www.twitter.com/samihatonen