Flyg säkert
 

Anvisningar för säker flygning

Drönarnas intåg på marknaden har betydligt ökat antalet personer som intresserar sig för modelluftfartyg i Finland. Alla som flyger drönare bör fästa särskild uppmärksamhet vid frågor som gäller säkerhet och integritetsskydd.

Drönare är obemannade flygande anordningar som används i hobby- eller idrottssyfte. De kan antingen vara fjärrstyrda eller autonoma, dvs. fritt flygande drönare.

Kom ihåg följande

 • Du måste kunna se drönaren med egna ögon och den måste kunna styras hela tiden.
 • Utan flygledningens tillstånd får du inte flyga på närmare avstånd än 5 km från en flygplats.
 • Flyghöjden måste vara mindre än 150 m. Nära en flygplats (på mer än 5 km avstånd från startbanorna) får flyghöjden vara högst 50 m. För flygning på högre höjd krävs flygledningens tillstånd.
 • Det är inte tillåtet att flyga drönare ovanför en folkmassa som är samlad utomhus.
 • Flygningarna får inte äventyra, störa eller förhindra räddningshelikoptrars arbete.
 • I närheten av små flygplatser och helikopterflygplatser, t.ex. Nummela och Mejlans, måste särskild försiktighet iakttas under flygning. Beakta också eventuella lokala anvisningar.
 • Drönare med en startmassa som överstiger 3 kg får inte flygas ovanför ett bosättningscentrum. Drönare med en startmassa på högst 3 kg får flygas ovanför ett bosättningscentrum endast då användaren har gjort sig förtrogen med området, försäkrat sig om anordningens tekniska skick och bedömt att flygningen kan göras säkert.
 • Flygningarna får inte orsaka fara eller bullerstörningar för utomstående och deras egendom.
 • En drönare måste alltid väja för alla luftfarkoster.
 • Användaren och kontaktuppgifterna måste finnas på drönaren.
 • Vi rekommenderar att användaren tecknar en ansvarsförsäkring. Hemförsäkringar täcker vanligen endast skador på anordningen, om ens dessa.

 

Här kan du skriva ut ABC i flygning med modelluftfartyg 

Är du intresserad av flygning som yrke?

Läs mer om kraven

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 13.12.2018