Flyg säkert
 

Anvisningar för säker flygning

Drönarnas intåg på marknaden har betydligt ökat antalet personer som intresserar sig för modelluftfartyg i Finland. Alla som flyger drönare bör fästa särskild uppmärksamhet vid frågor som gäller säkerhet och integritetsskydd.

Kom ihåg följande

 • Du måste kunna se drönaren med egna ögon och den måste kunna styras hela tiden.
 • Utan flygledningens tillstånd får du inte flyga på närmare avstånd än 1 km från en startbana på en trafikflygplats.
 • På ett avstånd mellan 1 km och 3 km från en startbana på en trafikflygplats får du flyga upp till höjden av närliggande hinder. I omedelbar närhet av ett hinder får du flyga 15 m över hinderhöjden med tillstånd av den som äger hindret.
 • Maximiflyghöjden är 150 m. Inom en kontrollzon men ändå mer än 3 km från startbanorna på en trafikflygplats är den största tillåtna flyghöjden 50 m.
 • Det är inte tillåtet att flyga drönare ovanför en folkmassa. Säkerhetsavståndet är 50 m.
 • Flygningarna får inte äventyra, störa eller förhindra räddningshelikoptrars arbete.
 • För flygning i närheten av små flygplatser, t.ex. Nummela, behövs flygplatsoperatörens tillstånd om du ämnar flyga närmare än 1 km från flygplatsen. Om flygplatsen har publicerat lokala anvisningar om drönarflygning, följ dem. Information om flygplatser hittar du här.
 • För att flyga närmare än 600 m från en helikopterflygplats, t.ex. Mejlans, behövs tillstånd från helikopterflygplatsens operatör. Information om helikopterflygplatser finns i AIP Finland, section AD3.
 • Drönare får flygas ovanför ett bosättningscentrum endast då användaren har gjort sig förtrogen med området och bedömt att flygningen kan genomföras säkert, och om drönaren väger mindre än 3 kg.
 • Flygningarna får inte orsaka fara eller störning till utomstående.
 • En drönare måste alltid väja för alla luftfarkoster.
 • Användarens namn och kontaktuppgifter måste finnas på drönaren.
 • Vi rekommenderar att användaren tecknar en ansvarsförsäkring.

 

Här kan du skriva ut ABC i flygning med modelluftfartyg 

Är du intresserad av flygning som yrke?

Läs mer om kraven

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 23.12.2018