Flyg inte här
 

Var är det förbjudet att flyga?

I Finland finns det flera områden där man inte får flyga, till exempel vid kärnkraftverk, oljeraffinaderier och i områden som är viktiga för statsförvaltningen.

I motsats till vad många tror skyddar områdesbegränsningarna runt flygfält som tillverkarna installerat i anordningarna inte automatiskt mot fel. Dessa begränsningar överensstämmer inte med de förbjudna områdena enligt nationella bestämmelser och flera tillverkare har till och med placerat områdena fel på kartan.

Om du flyger på mindre än 5 km avstånd från en flygplats behöver du alltid tillstånd av flygplatsens flygledning för att få flyga. *Undantag: I Uttis och Jyväskylä måste man komma överens om flygningarna med flygledningen i hela närområdet.

Flygplatserna har särskilt fastställda kontrollzoner som är utmärkta på flygkartorna. Det är tillåtet att flyga på upp till 50 m höjd i en kontrollzon vid en flygplats och på minst 5 km avstånd från startbanan, men om du vill flyga högre måste du komma överens om detta med flygledningen vid flygplatsen. Om du flyger på en officiell plats för drönarflygning är reglerna som gäller flygplatser inte i kraft.

Gränszonen ADIZ som har märkts ut på flygkartan kräver att en plan för flygningen lämnas in till flygledningen innan det är tillåtet att flyga i området. Luftfartshandboken (avsnitten ENR6 och AD2) innehåller flygkartor över varje enskild flygplats och över alla förbjudna områden. Det är viktigt att lära sig att alltid läsa NOTAM-publikationerna före flygning, eftersom luftfartshandboken endast innehåller permanenta förbjudna områden, medan NOTAM-publikationerna även innehåller tillfälligt förbjudna områden och andra aktuella varningar.

Förbjudna områden i Helsingfors centrum

I Helsingfors finns det ett flertal områden där man inte får flyga drönare utan undantagslov. I närheten av de två flygplatserna i norr får man inte flyga drönare utan tillstånd av flygledningen.

EFP35 Meilahti

EFP40 Munkkiniemi

EFP50 Kruununhaka

Förbjudna områden i Äbo

EFP45 Luonnonmaa

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 08.06.2017