Flyg inte här
 

Var är det förbjudet att flyga?

I Finland finns det flera områden där man inte får flyga, till exempel i närheten av kärnkraftverk, oljeraffinaderier och i områden som är viktiga för statsförvaltningen.

I motsats till vad många tror skyddar områdesbegränsningarna runt flygfält som tillverkarna installerat i anordningarna inte automatiskt mot fel. Dessa begränsningar överensstämmer inte med de förbjudna områdena enligt nationella bestämmelser och flera tillverkare har till och med placerat områdena fel på kartan.

Om du flyger på mindre än 1 kilometers avstånd från en trafikflygplats behöver du alltid tillstånd av flygledningen för att få flyga. Se här anvisningarna för begäran om tillstånd av flygledningen. På 1–3 kilometers avstånd från en trafikflygplats kan du flyga på omgivande hinders höjd. I omedelbar närhet av ett hinder kan du flyga 15 meter ovanför hindret med tillstånd från ägaren till hindret.

Trafikflygplatserna har särskilt fastställda kontrollzoner som är utmärkta på flygkartorna. Det är tillåtet att flyga på upp till 50 meters höjd inom en kontrollzon när avståndet till en trafikflygplats är över 3 kilometer.

Gränszonen ADIZ som har märkts ut på flygkartorna kräver att en plan om flygningen lämnas in till flygledningen innan det är tillåtet att flyga i området. I sidomenyn på denna webbsida finns länkar till flygkartor. Kontaktuppgifter till kontrolltorn hittar du i avsnitt AD2 i Luftfartshandboken (Aeronautical Information Publication, AIP Finland).

Förbjudna områden i Helsingfors centrum

I Helsingfors finns det ett flertal områden där man inte får flyga drönare. Det finns två trafikflygplatser i norr och tre förbjudna områden nära Helsingfors centrum. De förbjudna områdena nära centrumet visas på kartorna nedan.

EFP35 Meilahti

EFP40 Munkkiniemi

EFP50 Kruununhaka

Förbjudna områden i Äbo

EFP45 Luonnonmaa

 

Tillfälligt begränsningsområde

ANS Finland publicerar tillfälligt begränsningsområde i AIP:n Supplements and NOTAMS

 

 
 
 
Sidan uppdaterad 09.07.2019