Tiedote
 

EU-droneasetuksen soveltaminen siirtyy

5.6.2020 11.40

Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) saaman tiedon mukaan EU-komissio on päättänyt, että 1.7.2020 sovellettavaksi tulevan EU-droneasetuksen (täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/947) ensimmäinen soveltamispäivä siirretään myöhempään ajankohtaan. Tämä johtuu siitä, että koronapandemia on aiheuttanut joillekin jäsenvaltioille täytäntöönpanohaasteista. Suomessa dronetoiminta jatkuu nykyisin voimassa olevan ilmailumääräyksen OPS M1-32 mukaisesti siihen asti, kun EU-dronesäännöt tulevat sovellettavaksi.