Tiedote
 

Dronejen lennättämistä koskevaa määräystä päivitetään – kerro näkemyksesi

20.3.2018 15.00

Trafi on lähettänyt dronejen lennättämistä koskevan ilmailumääräyksen lausunnoille. Nykyiseen määräykseen ehdotetaan joitain muutoksia, jotta lisääntyvä droneharrastus olisi tulevaisuudessa entistä turvallisempaa ja lennättämistä koskevat määräyksen selkeämpiä. Määräysluonnokseen voi tutustua Trafin nettisivuilla.

yksinkertaistamaan ja selkeyttämään vaatimuksia. Turvallisuusnäkökulmaa korostetaan eteenkin valvomattomien lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen läheisyydessä lennättämisessä. Lentoasemien läheisyydessä tapahtuvan lennättämisen suoja-alueita puolestaan esitetään pienennettäväksi, mikä mahdollistaisi entistä paremmat toimintaedellytykset.

Määräysluonnosta varten Trafin on kartoittanut jo etukäteen sekä sidosryhmien että droneharrastajien näkemyksiä päivitystarpeesta mm. Trafin nettisivuilla olleella kyselyllä viime syksynä.

Lausuntopyyntöön ilmailumääräyksestä OPS M1-32, kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen voi tutustua Trafin nettisivulla.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Jukka Hannola, jukka.hannola@trafi.fi, puh. 029 534  7063, twitter @JukkaHannola
yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio,
paivi.metsavainio@trafi.fi, puh. 029 534 6063,  twitter @PMetsavainio