Luvasta vapaa toiminta Avoin-kategoriassa

Koko EU:n dronelennättämisen yhtenäistävä asetus tuli voimaan 31.12.2020. Sen mukaan kaikkien yli 250 g painavia tai kamerallisia droneja käyttävien, niin harrastus- kuin yritystoiminnassa, pitää rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Avoimessa kategoriassa toimiminen ei kuitenkaan vaadi erillistä toimintalupaa.

Rekisteröitymisvaatimuksen ulkopuolelle jäävät käyttäjät, jotka lennättävät alle 250g painavia droneja, joissa ei ole kameraa tai muuta henkilötietojen tallennukseen kykenevää anturia, sekä sellaisten miehittämättömien ilma-aluksien käyttäjät, jotka lennättävät direktiivissä 2009/48/EY tarkoitettuja leluja, tai alle 1 kg painavia siimalennokkeja. Rekisteröitymisen yhteydessä saatu operaattorin rekisteritunnus (muotoa FIN123456789012x) tulee olla merkittynä käytettävään droneen, ja mahdollinen kauko-ohjaajan todistus on oltava mukana aina lennättäessä (sähköisenä tai paperiversiona). Lisätietoa rekisteröitymisestä ja koulutusvaatimuksista löydät täältä.

Avoimen kategorian toiminnassa tulee täyttää seuraavat yleiset vaatimukset:

  • Suurin sallittu lennätyskorkeus 120 metriä maan tai veden pinnasta
  • Toiminnan on perustuttava suoraan näköyhteyteen (VLOS)
  • Suurin sallittu lentoonlähtömassa on 25 kg
  • Vaarallisten aineiden kuljettaminen ja esineiden pudottaminen kielletty
  • Miehittämätön ilma-alus on pidettävä turvallisen välimatkan päässä ihmisistä eikä sitä lennätetä ihmisjoukkojen yläpuolella
  • Toiminnassa on huomioitava ilmailun kielto-, rajoitus- ja vaara-alueet sekä UAS-ilmatilavyöhykkeet

Tarkista myös alakategorioiden A1-A3 tarkemmat vaatimukset alla.

Mikäli toimintaa ei ole mahdollista suorittaa edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, tulee toimintaa varten hakea erillistä lupaa. Alla olevan linkin kautta löydät ohjeet erityinen-kategorian toimintaluvan hakemiseksi.

Toiminnan alakategoriat A1-A3

Avoimen kategorian toiminta jakaantuu kolmeen toiminnan alakategoriaan A1-A3. Lisätietoa eri alakategorioiden säännöistä, reunaehdoista ja rajoituksista löydät alla olevien otsikoiden alta.

Siirtymäajat

EU:n droneasetuksessa on laitteita ja toimintaa koskevia siirtymäaikoja. Uusien dronejen tulee olla CE-merkittyjä asetuksen (EU) 2019/945 mukaisesti siirtymäajan loppuun eli 1.1.2024 mennessä. Kyseisen asetuksen mukaisen CE-merkinnän tunnistaa C0-C6-luokan merkinnästä (Ulkoinen linkki). Siirtymäajalla muita kuin C0-C6-luokan droneja voi käyttää alla kuvattujen sääntöjen ja reunaehtojen mukaisesti, ja 1.1.2024 jälkeen niiden käyttö on mahdollista rajoitetummin.

Markkinalainsäädäntö ja dronejen radiolaitteet

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) WEBINAARI HARRASTAJILLE