RPAS Lentotyö
 

RPAS Lentotyötoiminta

Lentotyöllä tarkoitetaan kaikkea muuta toimintaa kuin harraste- tai urheilutoimintaa. Esimerkiksi opetuskäytössä RPAS lentäminen on lentotyötä vaikka toiminnasta ei perittäisi maksua.

Vaatimukset lentotyötoimintaan

Minimivaatimukset:

 • Tee toimijailmoitus ja muista pitää ilmoituksen tiedot päivitettynä, kun yhteystietosi tai ilma-aluksesi muuttuvat. Ilmoitus maksaa 20€ / vuosi.
 • Hae vastuuvakuutus kolmansien osapuolien vahinkoja vastaan, joka täyttää vakuutusasetuksen (EY) 785/2004 vaatimukset. Vakuutusta hakiessasi tarvitset diaarinumeron todisteeksi toimijailmoituksesta, joten pyydä numero sähköpostilla Trafilta (RPAS (at) traficom.fi). Vakuutusyhtiöitä kannattaa kilpailuttaa, koska hinnoissa on ollut eroja.
 • Merkitse kaikki ilma-aluksesi tarralla, josta käy ilmi vastuullisen henkilön nimi ja yhteystiedot.
 • Kirjaa ylös vaaditut tiedot kaikista lennoistasi lentopäiväkirjaan. Toteutustapa lentopäiväkirjasta on vapaa kunhan siitä käy ilmi kaikki tarvittavat tiedot ja tietoja säilytetään vähintään kaksi vuotta.
 • Kun lennätyksen yhteydessä sattuu vahinko tai läheltä piti tilanne tulee asiasta laatia raportti Traficomille. Raportin tekeminen ei johda rangaistukseen vaan tilanteita katsotaan ilmailun "Just Culture" käytäntöjen mukaan oppimistarkoituksessa.
 
 

Lisävaatimukset, jos lennetään tiheästi asuttujen alueiden päällä:

 • Ilma-aluksen suurin lentoonlähtömassa on enintään 3 kg ja ohjaaja on tutustunut alueeseen, varmistunut laitteen teknisestä kunnosta ja arvioinut, että lento voidaan suorittaa turvallisesi.
Tai
 • Ilma-aluksen massan tulee olla enintään 7kg, johon ei lueta laskuvarjon painoa.
 • Hätätilanteessa tulee pystyä laskeutumaan siten, että ulkopuolisiin ihmisiin ja omaisuuteen kohdistuva vaaraa on mahdollisimman pieni. Tämän vaatimuksen voi täyttää, joko toimintatavalla, ilma-aluksen varustuksella tai kummallakin.
 • Laadi kirjallinen:
 • toimintakuvaus, joka sisältää tiedot toiminta-alueesta, toiminta-ajasta, käytettävistä lentokorkeuksista ja ilma-aluksista;
 • turvallisuusarviointi, joka sisältää vaaratekijöiden
  tunnistamisen, riskien arvioinnin ja riskien vähentämisen;
 • toimintaohjeistus normaali- ja häiriötilanteille, jossa kuvataan tarvittavat toimenpiteet.
 • Säilytä kirjallisia dokumenttejä vähintään 3kk.
 • Ohjeet turvallisuusarvioinnin ja toimintaohjeistuksen tekemiseen löydät tämän sivun sivupalkista.
 

Lisävaatimukset, jos lennetään lähempänä kuin 50m väkijoukosta tai väkijoukon päällä:

 • Ilma-aluksen massan tulee olla enintään 7kg, johon ei lueta laskuvarjon painoa.
 • Hätätilanteessa tulee pystyä laskeutumaan siten, että ulkopuolisiin ihmisiin ja omaisuuteen kohdistuva vaaraa on mahdollisimman pieni. Tämän vaatimuksen voi täyttää, joko toimintatavalla, ilma-aluksen varustuksella tai kummallakin.
 • Laadi kirjallinen:
 • toimintakuvaus, joka sisältää tiedot toiminta-alueesta, toiminta-ajasta, käytettävistä lentokorkeuksista ja ilma-aluksista;
 • turvallisuusarviointi, joka sisältää vaaratekijöiden
  tunnistamisen, riskien arvioinnin ja riskien vähentämisen;
 • toimintaohjeistus normaali- ja häiriötilanteille, jossa kuvataan tarvittavat toimenpiteet.
 • Toimintakuvaus, turvallisuusarviointi sekä toimintaohjeet tulee toimittaa Liikenne- ja viestintävirastolle ennen lentojen suorittamista. Dokumentit voi lähettää osoitteeseen kirjaamo (at) traficom.fi ja laita viestin otsikoksi "RPAS turvallisuusarvio ilmoitus"
 • Ohjeet turvallisuusarvioinnin ja toimintaohjeistuksen tekemiseen löydät tämän sivun sivupalkista.
 

BVLOS lentojen vaatimukset:

 • Laadi kirjallinen:
 • toimintakuvaus, joka sisältää tiedot toiminta-alueesta, toiminta-ajasta, käytettävistä lentokorkeuksista ja ilma-aluksista;
 • turvallisuusarviointi, joka sisältää vaaratekijöiden
  tunnistamisen, riskien arvioinnin ja riskien vähentämisen;
 • toimintaohjeistus normaali- ja häiriötilanteille, jossa kuvataan tarvittavat toimenpiteet.
 • Ohjeet turvallisuusarvioinnin ja toimintaohjeistuksen tekemiseen löydät tämän sivun sivupalkista.
 • Toimintakuvaus, turvallisuusarviointi sekä toimintaohjeet tulee toimittaa Liikenne- ja viestintävirastolle ennen lentojen suorittamista. Dokumentit voi lähettää osoitteeseen kirjaamo (at) traficom.fi ja laita viestin otsikoksi "RPAS turvallisuusarvio ilmoitus"
 • Ilmatilavarausta tulee hakea vähintään 8 viikkoa ennen ensimmäistä toimintapäivää, jonka jälkeen alueen saa aktivoitua toimintapäivää edeltävänä arkipäivänä. Ilmatila varauksella luodaan tilapäinen vaara-alue, josta julkaistaan lentäjiä varoittava kartta ja ilmailutiedote NOTAM.
 • Lähetä ilmatilavarauksen hakemus osoitteeseen (kirjaamo (at) traficom.fi). Linkin takaa löydät myös ohjeet hakemuksen täyttämiseen.
 

Poikkeustoiminnan vaatimukset esim. massa- tai korkeusrajan ylitys:

 • Laadi kirjallinen:
 • toimintakuvaus, joka sisältää tiedot toiminta-alueesta, toiminta-ajasta, käytettävistä lentokorkeuksista ja ilma-aluksista;
 • turvallisuusarviointi, joka sisältää vaaratekijöiden
  tunnistamisen, riskien arvioinnin ja riskien vähentämisen;
 • toimintaohjeistus normaali- ja häiriötilanteille, jossa kuvataan tarvittavat toimenpiteet.
 • Ohjeet turvallisuusarvioinnin ja toimintaohjeistuksen tekemiseen löydät tämän sivun sivupalkista.
 • Säilytä kirjallisia dokumenttejä vähintään 3kk.
 • Lähetä poikkeuslupa hakemus, jossa liitteenä turvallisuusarvio ja muut dokumentit osoitteeseen (kirjaamo (at) traficom.fi). Laita viestin otsikoksi "RPAS poikkeusluvan hakemus"
 

 

 

 

Turvallisuusarviointi

Turvallisuusarvio ohje

 
 
 

 

 
 
Sivu päivitetty 14.02.2019