Poikkeusluvat ja ilmatilavaraukset
 

 

Poikkeusluvat ja ilmatilavaraukset

Traficom voi myöntää poikkeuslupia miehittämättömälle ilmailulle määräyksen OPS M1-32 vaatimuksista sekä luoda varattuja ilmatila-alueita esimerkiksi BVLOS toimintaa varten. Kielto- ja rajoitusalueilla lentäminen vaatii myös luvan hakemista.

 

Poikkeusluvat

Poikkeusluvalla voidaan poiketa määräyksen OPS M1-32 vaatimuksista, kuten massa- tai korkeusrajanylitys. Poikkeuslupa maksaa 150€ ja se voidaan myöntää yleensä 6kk kerrallaan. Poikkeusluvan voi uusia.

Poikkeusluvan saamiseksi on hakijan laadittava kirjallinen:

  • toimintakuvaus, joka sisältää tiedot toiminta-alueesta, toiminta-ajasta, käytettävistä lentokorkeuksista ja ilma-aluksista;
  • turvallisuusarviointi, joka sisältää vaaratekijöiden tunnistamisen, riskien arvioinnin ja riskien vähentämisen;
  • toimintaohjeistus normaali- ja häiriötilanteille, jossa kuvataan tarvittavat toimenpiteet.
  • Säilytä kirjallisia dokumenttejä vähintään 3kk.

Lähetä poikkeuslupa hakemus, jossa liitteenä turvallisuusarvio ja muut dokumentit osoitteeseen (kirjaamo (at) traficom.fi). Laita viestin otsikoksi "RPAS poikkeusluvan hakemus"

Turvallisuusarvio ohje

 

 

 

Tilapäiset ilmatilavaraukset 

Ilmatilaan voidaan luoda tilapäisiä rajoitusalueita, joilla varmistetaan muun ilmailun tietävän alueilla tapahtuvasta miehittämättömästä ilma-aluksesta tai ilmatila-alueita voidaan myös perustaa kieltämään ilmailu esimerkiksi yleisötapahtuman päällä. Tilapäisen rajoitusalueen ja vaara-alueen perustaminen tai muun tilapäisen ilmatilan käyttörajoituksen antaminen maksaa 320€, Ilmatila-alue voidaan varata enintään vuodeksi kerrallaan.

Tilapäinen ilmatilavaraushakemus tulee tehdä Traficomille vähintään 8 viikkoa ennen aiottua toimintaa. Kun ilmatila-alue on luotu, se ei yleensä ole suoraan aktiivinen vaan alue tulee aktivoida, joka onnistuu nopeasti vaikka lennätystä edeltävänä päivänä. Sähköyhtiö voi esimerkiksi varata verkkonsa päälle useita ilmatila-alueita vuoden alussa ja aktivoida niitä käyttöön vasta myrskyn jälkeen tuhojen kartoittamiseksi miehittämättömällä ilma-aluksella.

 

Lennot kielto- ja rajoitusalueilla

Suomessa on useita ilmailulta kiellettyjä tai rajoitettuja alueita, joilla lentäminen on mahdollista vain erillisellä luvalla. Lupa ilmailuun kieltoalueella on kertaluontoinen rajatulle ajalle ja maksaa 180€ sitä haetaan Traficomilta. Lupaa ilmailuun rajoitusalueella tulee taas hakea Puolustusvoimilta.

Maanpuolustuksen kohteiden kuvaaminen ja tutkiminen ilmasta vaatii myös luvan Puolustusvoimilta, joka maksaa 80€. Puolustusvoimien harjoituksia, rakennuksia ja toimintaa ei yleisestikään saa kuvata dronella ilman lupaa paikasta riippumatta.

 

Suositeltavaa luvan saamisen jälkeen

Traficom suosittelee RPAS lennättäjiä pitämään saatu lupa käden ulottuvilla tai jopa näkyvillä lennätyksen aikana, jotta lennätystä ei tarvitse keskeyttää tilanteessa, jossa lupaa tullaan tarkastamaan.

 

  

Lähetä poikkeuslupien hakemukset osoitteeseen

kirjaamo (at) traficom.fi

 
 
 

 

Sivu päivitetty 09.08.2019