Kauko-ohjatun ilma-aluksen käytöstä ilmoittaminen
 

Ilmoitus kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttämisestä / Notification on the use of remotely piloted aircraft

Kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttäjän on ilmoitettava toiminnastaan Trafille ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus ei koske lennokkiharrastajia.

Kauko-ohjatun ilma-alustoimijan rekisterissäpitomaksu on 20€ vuodessa. Liikenne- ja viestintäministeriön maksuasetuksen mukaisesti.

Ilmoituksen lopussa voi antaa suostumuksen tietojen julkaisuun Trafin RPAS-haussa. Ilmoitetut tiedot julkaistaan RPAS-haussa sen jälkeen, kun Trafi on tarkastanut ilmoitettujen tietojen asianmukaisuuden.

Huom! Miehittämättömiä ilma-aluksia, joiden toimintamassa on alle 150 kg, ei rekisteröidä Suomen ilma-alusrekisteriin.

 
 
Toiminnan harjoittajan yhteystiedot
 
Tekniset perustiedot ilma-aluksista
 
 
Ilma-alusta on tarkoitus käyttää seuraavissa tehtävissä
 
Toiminta-alue 
Tietojen julkisuus

 
 
 
Lähetä
 
 
 
 
 

 

Sivu päivitetty 07.01.2019