Lentotyö
 

Miehittämätön ilmailu

Miehittämätön ilma-alus on ilma-alus, joka on tarkoitettu käytettäväksi ilman mukana olevaa ohjaajaa. Miehittämättömät ilma-alukset on usein myös varustettu jotain tiettyä tehtävää, kuten esim. valokuvaamista tai mittaamista varten. Miehittämättömien ilma-alusten alakategoria kauko-ohjatut ilma-alukset ovat miehittämättömiä ilma-aluksia, joita ohjaa kauko-ohjaaja (remote pilot) tai joiden toimintaan kauko-ohjaaja pystyy tarvittaessa puuttumaan.

Lennokit sen sijaan ovat harrastus- tai urheilutarkoituksessa käytettäviä, ilman ohjaajaa ilmassa liikkuvia laitteita. Lennokit voivat olla joko kauko-ohjattuja tai autonomisia, ns. vapaastilentävät lennokit.

Lentotyö miehittämättömillä ilma-aluksilla

 

Missä saan lentää?

 

Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva lainsäädäntö

Sääntely liikennealan normeissa:

 • Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen (OPS M1-32)
 • Komission asetus (EU) 923/2012, SERA-lentosäännöt
 • Ilmailulain (864/2014) 2 § (määritelmät), 9 § (poikkeukset lentosäännöistä), 11 § (ilmatilarajoitukset), 5 luku (oltava päällikkö, päällikön vastuut, lennon suunnittelu ja toteutus), 76 § (lentopaikkojen ja muiden alueiden käyttö), 136 § (vahingonkorvausvastuu), 159 § (lentoturvallisuudelle vaaraa aiheuttava toiminta)
 • Valtioneuvoston asetus (930/2014) ilmailulta rajoitetuista alueista
 • ilmailun vakuutusasetus (EY) N:o 785/2004
 • kasvinsuojeluainelaki (1563/2011; ilmalevityskielto)

Sääntely muualla kuin liikennealan normeissa:

 • Yksityisyyden suoja, kotirauha, tietosuoja...
 • Yleinen järjestys ja turvallisuus (security)
 • Radiotaajuudet
 • Kaupallisten oikeuksien hallinta
 • Melu, luonnonsuojelu ym. ympäristöasiat
 • Prioriteettien määrittely tilanteissa joissa
  • muu toiminta estyy RPAS toiminnan takia
  • muu toiminta estää RPAS toiminnan
  • yhtäaikaiset toimijat (myös RPAS/RPAS) muodostavat vaaran
Kauko-ohjatut kopterit ja lennokit ovat radiolaitteita, joita koskevat samat vaatimukset kuin muitakin radiolaitteita. Eurooppalaisten säännösten mukaan niistä täytyy löytyä vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä. Langattomia laitteita ja niiden käyttöä koskevat määräykset vaihtelevat kansainvälisesti, ja esimerkiksi ulkomaisissa verkkokaupoissa myydään laitteita, joiden käyttö Suomessa voi aiheuttaa häiriöitä. Kun laitteiden taajuudet ja tehot ovat oikeita, ne eivät häiritse muita radiolaitteita.

Lisätietoja taajuuksista ja lähetystehoista Traficomin sivulta.

 

Tee ilmoitus kauko-ohjatun ilma-aluksen käytöstä

IlmoituslomakeIlmoitus on annettava ennen ensimmäistä kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttämistä ja kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttäjän on pidettävä ilmoittamansa tiedot ajan tasalla

 
 

Drone Uutiskirjeet

1 / 2019

2 / 2018

1 / 2018

1 / 2017

 

Ota Yhteyttä

Henri Hohtari
henri.hohtari (at) trafi.fi
029 5346 230

Kimmo Huoviala
kimmo.huoviala (at) trafi.fi
029 5346 080

 

Median yhteydenotot

Jukka Hannola
jukka.hannola (at) trafi.fi
029 5347 063

 

RPAS Operations Manual

Miehittämättömän ilmailun
toimintakäsikirja (Trafin mallipohja toimijoille)

RPAS Operations Manual (Trafin mallipohja toimijoille)

 

Miehittämättömän ilmailun kansainvälisen sääntelyn kehitys

ICAO
JARUS
KOMISSIO
EASA
EUROCAE

 

Tutustu myös

Usein kysyttyä 

 
 
 
 
 

 

Sivu päivitetty 19.07.2019