EU dronesäännöt
 

EU dronesäännöt

Pitkään valmistelussa ollutta EU-droneasetusta aletaan soveltaa Suomessa siirtymäaikojen jälkeen. Edelleenkään säännöt eivät koske sisätiloissa tapahtuvaa lennätystä. Tavalliselle harrastajalle näkyvimmät muutokset säännöissä ovat rekisteröitymisvelvoite, koulutukset sekä laitteita koskevat vaatimukset vuodesta 2022 alkaen.

Siirtymäajoista lyhin päättyy 1.7.2020, jolloin astuu voimaan:

  • uudet säännöt lentotoiminnalle
  • laajemmat rekisteröintivelvoitteet
  • koulutusvaatimukset piloteille
  • uusi riskiarviointimenettely vaativammalle toiminnalle

EU droneasetus on luettavissa täällä täytäntöönpanoasetus (EU) 947/2019 lentotoiminnan säännöistä sekä delegoituasetus (EU) 945/2019 markkinalainsäädännöstä.

Asetus jakaa toiminnan kahteen eri kategoriaan. Avoimessa kategoriassa toiminta on aina näköyhteydessä, alle 120 m korkeudessa, alle 25 kg droneilla sekä toimijoiden tulee useimmiten rekisteröityä ja läpäistä teoriakoe. Jos toiminta ylittää minkä tahansa rajoituksen avoimessa kategoriassa toiminta siirtyy Erityiseen kategoriaan, joka perustuu riskiarvioinnille, jonka perusteella toimijan tarvitsee tehdä vähintään ilmoitus tai hakea lupaa toiminnalle viranomaiselta.

Ero harrastajiin ja lentotyötä tekeviin poistuu

Tulevan EU lain myötä Suomessa ollut jako harrastajiin ja lentotyötä tekeviin toimijoihin katoaa kuten myös lennokki/kauko-ohjattu ilma-alus erottelu. Eli jatkossa kaikkia koskevat samat säännöt paitsi niitä tahoja, jotka on luettu kokonaan ulos EU lainsäädännöstä tai joille on annettu poikkeuksia lainsäädännössä. Näitä poikkeavia tahoja ovat luvanvaraiset lennokkikerhot sekä valtionilmailu. Lennokkikerhoille tulee mahdollisuus hakea lupaa perustuen, joko kansalliseen sääntelyyn tai kerhon omiin toimintaohjeisiin sekä johtamisjärjestelmään.

EU-laissa on useita asioita, joita voidaan määritellä kansallisesti ja työ näiden määrittelyjen tekemiseksi on käynnissä. Kansallinen ilmailumääräys OPS M1-32 tullaan päivittämään myöhemmin niin, että se sisältää kansalliseen määräysvaltaan jätetyt asiat.

1.7.2020 alkaen Rekisteröityminen on vaatimuksena kaikille niille dronetoimijoille, jotka käyttävät:

  1. yli 250 g painoisia droneja
  2. tai dronea jossa on kamera ja jota ei ole merkitty leluksi (määrittely lelulain mukaisesti)

Traficom pyrkii tarjoamaan verkkoteoriakokeen ilmaiseksi kaikille rekisteröinnin tehneille toimijoille rekisteröinnin yhteydessä.

 

Dronejen rajoituksia Avoimessa kategoriassa tulevan EU-dronelain siirtymäkaudella 1.7.2020 – 30.6.2022

A1

Dronen maksimipaino 500 g

A2

Dronen paino 500 g - 2 kg

A3

Dronen paino 500g - 25 kg

Lentäminen sallittu myös tiheästi asutuilla alueilla satunnaisten ihmisten, mutta ei ihmisjoukkojen päällä.

 

Ei koulutusvaatimusta

Lennot sallittu tiheästi asutuilla alueilla turvallisella etäisyydellä ihmisistä.

 

Verkkoteoriakoe + lisäteoriakoe

Lennot harvaan asutuilla alueilla kaukana lentokentistä.

 

Verkkoteoriakoe

Dronejen rajoituksia Avoimessa kategoriassa tulevan EU-dronelain siirtymäkauden jälkeen 1.7.2022-

A1

Dronen maksimipaino 900 g

CE merkinnät: C0 ja C1

A2

Dronen maksimipaino 4 kg

CE merkinnät: C2

A3

Dronen maksimipaino 25 kg

CE merkinnät: C2, C3, C4

Lentäminen sallittu myös tiheästi asutuilla alueilla satunnaisten ihmisten, mutta ei ihmisjoukkojen päällä.

Lennot sallittu tiheästi asutuilla alueilla turvallisella etäisyydellä ihmisistä.

Lennot harvaan asutuilla alueilla kaukana lentokentistä.

Dronen paino alle 250g:

Ei koulutusvaatimusta

 

Dronen paino 250 – 900 g:

Verkkoteoriakoe

Verkkoteoriakoe + lisäteoriakoe

Verkkoteoriakoe

Luvasta vapaassa toiminnassa sallitaan 1.7.2022 jälkeen vain CE merkittyjä droneja edeltävän taulukon mukaisesti.

 

Tiivistelmä markkinalainsäädännön 945/2019 laitevaatimuksista

CE-merkintä C0 C1 C2 C3 C4
Paino alle 250 g alle 900 g alle 4 kg alle 25 kg alle 25 kg
Nopeus alle 19 m/s alle 19 m/s - - -
Etätunnistus - kyllä kyllä kyllä -
Ilmatila-varoitukset - kyllä kyllä kyllä -
”Palaa kotiin” toiminto - kyllä kyllä kyllä -
Lentokorkeuden rajoitin kyllä kyllä kyllä kyllä -
Autopilotti kyllä kyllä kyllä kyllä kielletty

C0, C1 ja C2 luokan droneilla saa lentää tiheästi asutuilla alueilla noudattaen lain rajoituksia. C3 ja C4 luokan droneilla saa lentää vain harvaan asutuilla alueilla.

Kaikissa luokissa lisää tarkempia teknisiä vaatimuksia, mutta tässä näkyvimmät luokkien väliset erot.

Tarkat vaatimukset delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä

Myös itserakennetut laitteet ja vanhat dronet jotka eivät täytä näitä CE merkintöjä ovat vielä sallittuja seuraavissa tilanteissa:

1. alle 250 g painavilla laitteilla saa lentää tiheästi asutuilla alueilla

2. alle 25 kg painavilla laitteilla saa lentää harvaan asutuilla alueilla.

 

 

 

 

 

 

-

 

 
 

 

Sivu päivitetty 17.02.2020