Älä lennätä täällä
 

Missä ei saa lentää?

Suomessa on useita ilmailulta kiellettyjä alueita, joihin kuuluu esimerkiksi ydinvoimaloita, öljynjalostamoita ja valtionhallinnolle tärkeitä alueita. 

Toisin kuin monet luulevat valmistajien laitteisiin asentamat aluerajoitukset lentokenttien ympärillä eivät automaattisesti suojaa virheen tekemiseltä. Nämä rajoitukset eivät vastaa kansallisten määräysten kieltoalueita ja useiden valmistajien tapauksessa alueet on jopa sijoitettu väärään kohtaan kartalla.

Lentoasemien läheisyydessä lennättäminen

Aina kun etäisyytesi lentoasemasta on pienempi kuin 5 km tarvitset lentämiseen luvan kyseisen lentoaseman lennonjohdolta. *Poikkeus: Utissa ja Jyväskylässä lennätyksistä on sovittava lennonjohdon kanssa koko lähialueella.

Lentoasemilla on erikseen määritellyt lähialueet, jotka näkyvät ilmailukartoissa. Lentäminen lentoaseman lähialueella on sallittua vähintään 5km etäisyydellä kiitotiestä alle 50m korkeudessa. Jos haluat lentää korkeammalla tai lähempänä lentoasemasta, tulee sinun sopia asiasta lentoaseman lennonjohdon kanssa. Jos lennät virallisella lennokinlennätyspaikalla eivät lentoasemia koskevat säännöt ole voimassa. Ohjeet lennonjohdon kanssa sopimiseen.

Ilmailukarttoja löytyy Ilmailukäsikirjasta (osat ENR6 ja AD2) erikseen jokaiselle lentoasemalle sekä kartat kaikista kieltoalueista. NOTAM julkaisujen tarkistaminen aina ennen lentämistä on tärkeä tapa oppia sillä ilmailukäsikirjasta löytyvät vain pysyvät kieltoalueet ja NOTAM julkaisusta löydät myös tilapäisesti kielletyt alueet ja muita ajankohtaisia varoituksia.

Puolustusvoimien toiminnan kuvaaminen on kiellettyä

Maanpuolustukseen liittyvien harjoitusten, varikkojen tai muun toiminnan kuvaaminen on kiellettyä ilman erillistä lupaa, jota voi hakea osoitteesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Helsingissä Kaartinkorttelin ja Suomenlinnan alueella olevien Puolustusvoimien rakennusten kuvaamisen olevan kiellettyä. Lisäksi pysyvien ja tilapäisten rajoitusalueiden sisällä lennättäminen on kiellettyä ilman erillistä lupaa Puolustusvoimilta.

Itärajan läheisyydessä lennättäminen

Ilmailukartassa näkyvä ADIZ rajavyöhyke edellyttää lennonjohdolle tehtävää lentosuunnitelmaa ennen kuin alueelle voi lentää. ANS Finland on julkaissut ohjeet nettisivuillaan RPAS-lentosuunnitelman laatimiseen. Itärajaa myötäilevä rajoitusalue EFR100 vaatii aina poikkeusluvan Puolustusvoimilta, jos alueella haluaa lentää.

Helsingin keskustan kieltoalueet

Helsingissä on useita ilmailulta kiellettyjä alueita missä ei saa lentää dronella ilman poikkeuslupaa sekä kaksi lentokenttää pohjoisessa joiden läheisyydessä ei saa lentää dronella ilman lennonjohdolta saatua lupaa. Näistä ja muista ilmailun rajoitusalueista on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa  ilmailulta rajoitetuista alueista.

EFP35 Meilahti

EFP40 Munkkiniemi

EFP50 Kruununhaka

Turun läheisyydessä oleva kieltoalue

Turun lähellä olevan Luonnonmaan kieltoalueella ei saa lennättää droneja.

EFP45 Luonnonmaa

 

 

Tilapäiset rajoitukset

Tietoa tilapäisistä rajoitusalueista löydät tiedotteista.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 04.10.2018