Älä lennätä täällä
 

Missä ei saa lentää?

Suomessa on useita ilmailulta kiellettyjä alueita, joihin kuuluu esimerkiksi ydinvoimaloita, öljynjalostamoita ja valtionhallinnolle tärkeitä alueita. 

Toisin kuin monet luulevat valmistajien laitteisiin asentamat aluerajoitukset lentokenttien ympärillä eivät automaattisesti suojaa virheen tekemiseltä. Nämä rajoitukset eivät vastaa kansallisten määräysten kieltoalueita ja useiden valmistajien tapauksessa alueet on jopa sijoitettu väärään kohtaan kartalla.

Tilapäiset kielto- ja rajoitusalueet

Suomen ilmatilaan perustetaan useita tilapäisiä kielto- ja rajoitustalueita, jotka dronelennättäjienkin tulee huomioida. Alue voidaan perustaa esimerkiksi suuren yleisötapahtuman suojaamiseksi tai puolustusvoimien harjoitustoiminnan suojaamiseksi. Tieto perustetusta ilmatilan rajoituksesta julkaistaan ANS Finland ilmailutiedotuspalvelun sivustolla ais.fi Ilmailukäsikirjan lisäyksenä, AIP Supplement. Ilmailutiedotuksen julkaiseman virallisen tiedon lisäksi tilapäiset ilmatilan rajoitukset ovat nähtävissä ilmatilan käytöstä kertovalla sivustolla www.aviamaps.com.

Lentoasemien läheisyydessä lennättäminen

Aina kun etäisyytesi lentoasemasta on pienempi kuin 1 km tarvitset lentämiseen luvan kyseisen lentoaseman lennonjohdolta. *Poikkeus: Utissa ja Jyväskylässä lennätyksistä on sovittava lennonjohdon kanssa koko lähialueella.

Lentoasemilla on erikseen määritellyt lähialueet, jotka näkyvät ilmailukartoissa. Lentäminen lentoaseman lähialueella on sallittua vähintään 3 km etäisyydellä kiitotiestä alle 50m korkeudessa. Jos etäisyys lentoaseman kiitotiestä on 1 - 3 kilometriä, voit lennättää esteiden tasalla. Esteen välittömässä läheisyydessä voi lennättää 15 m esteen yläpuolella esteen omistajan luvalla. Jos haluat lentää korkeammalla tai lähempänä lentoasemasta, tulee sinun sopia asiasta lentoaseman lennonjohdon kanssa. Jos lennät virallisella lennokinlennätyspaikalla eivät lentoasemia koskevat säännöt ole voimassa, mutta lennätyksessä pitää noudattaa kyseisen lennätyspaikan sääntöjä. Ohjeet lennonjohdon kanssa sopimiseen.

Ilmailukarttoja löytyy Ilmailukäsikirjasta (osat ENR6 ja AD2) erikseen jokaiselle lentoasemalle sekä kartat kaikista kieltoalueista. NOTAM julkaisujen tarkistaminen aina ennen lentämistä on tärkeä tapa oppia sillä ilmailukäsikirjasta löytyvät vain pysyvät kieltoalueet ja NOTAM julkaisusta löydät myös tilapäisesti kielletyt alueet ja muita ajankohtaisia varoituksia.

Valvomattomilla lentopaikoilla ja niiden läheisyydessä lennättäminen

Valvomattomilla, pienillä lentokentillä ja niiden lähellä alle yhden kilometrin etäisyydellä kiitoteistä saa lennättää vain lentopaikan pitäjän luvalla, tai lentopaikan pitäjän julkaisemien ohjeiden mukaisesti. Valvomattomien lentokenttien tiedot löytyvät Lentopaikat.fi -palvelusta.

Helikopterikenttien lähellä lennättäminen

Helikopterien virallisten kenttien ympärille on perustettu 600 m säteen alue, missä saa lennättää vain helikopterikentän pitäjän luvalla. Helikopterikenttien tiedot löytyvät Ilmailukäsikirjasta, osa AD3.

Puolustusvoimien toiminnan kuvaaminen on kiellettyä

Maanpuolustukseen liittyvien harjoitusten, varikkojen tai muun toiminnan kuvaaminen on kiellettyä ilman erillistä lupaa, jota voi hakea osoitteesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Helsingissä Kaartinkorttelin ja Suomenlinnan alueella olevien Puolustusvoimien rakennusten kuvaamisen olevan kiellettyä. Lisäksi pysyvien ja tilapäisten rajoitusalueiden sisällä lennättäminen on kiellettyä ilman erillistä lupaa Puolustusvoimilta.

Itärajan läheisyydessä lennättäminen

Ilmailukartassa näkyvä ADIZ rajavyöhyke edellyttää lennonjohdolle tehtävää lentosuunnitelmaa ennen kuin alueelle voi lentää. ANS Finland on julkaissut ohjeet nettisivuillaan RPAS-lentosuunnitelman laatimiseen. Itärajaa myötäilevä rajoitusalue EFR100 vaatii aina poikkeusluvan Puolustusvoimilta, jos alueella haluaa lentää.

Helsingin keskustan kieltoalueet

Helsingissä on useita ilmailulta kiellettyjä alueita missä ei saa lentää dronella ilman poikkeuslupaa sekä kaksi lentokenttää pohjoisessa joiden läheisyydessä ei saa lentää dronella ilman lennonjohdolta saatua lupaa. Näistä ja muista ilmailun rajoitusalueista on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa  ilmailulta rajoitetuista alueista.

EFP35 Meilahti

EFP40 Munkkiniemi

EFP50 Kruununhaka

Turun läheisyydessä oleva kieltoalue

Turun lähellä olevan Luonnonmaan kieltoalueella ei saa lennättää droneja.

EFP45 Luonnonmaa

 

 

Ajankohtaiset drone-toimintaa koskevat ilmatilankäytön rajoitukset

ANS Finland julkaisee ais.fi sivulla ajankohtaisen  Ilmailukäsikirjan, sekä tilapäiset ilmatilarajoitukset ja vaara-alueet AIP:n lisäyksinä ja notameina (AD2 Aerodomes & nav wrng)

Jotkut palveluntarjoajat mahdollistavat ajankohtaisten rajoitusten tarkastelun myös kartalla.

Tällainen sivusto on mm. www.aviamaps.com

Jos tarjoat verkkopalvelua, jossa voi tarkastella ajankohtaisia drone-toimintaa koskevia ilmatilankäytön rajoituksia ja haluat palvelusi verkkosivuston osoitteen julkaistavaksi tässä yhteydessä, ole yhteydessä Traficomiin.

rpas(at)traficom.fi

 
 
 

 

Sivu päivitetty 15.04.2020