Tilapäisen rajoittavan UAS-ilmatilavyöhykkeen Rauman Satama UAS perustaminen 1.9.2023 - 17.4.2024

Rauman Satama UAS, SFC - 150m AGL
1.9.2023 - 17.4.2024

Peruste: Ilmailulaki 11 a §, 6) sataman, terminaalin, ratapihan tai muun vastaavan liikenteen solmukohdan suojaaminen.

Soveltamisala: Rajoitukset eivät koske valtion miehittämätöntä ilmailua eikä sotilasilmailua.

Rauman satama UAS

610816N 0212516E - 610814N 0212608E - 610749N 0212737E - 610749N 0212821E - 610731N 0212824E - 610728N 0212703E - 610653N 0212705E - 610652N 0212515E - 610816N 0212516E

Lennättäminen vyöhykkeellä voidaan tapauskohtaiseen harkintaan perustuen sallia Rauman Satama Oy:n luvalla. Yhteystiedot: Juhani Laiho juhani.laiho(at)portofrauma.com, puh.+358407636985.