Tilapäisen rajoittavan UAS-ilmatilavyöhykkeen Koverharin Satama UAS perustaminen 23.10.2023 - 17.4.2024

Korverharin Satama UAS, SFC - 150m AGL
23.10.2023 - 17.4.2024

Peruste: Ilmailulaki 11 a § 6) sataman, terminaalin, ratapihan tai muun vastaavan liikenteen solmukohdan suojaaminen.

Soveltamisala: Rajoitukset eivät koske valtion miehittämätöntä ilmailua eikä sotilasilmailua.

Koverharin Satama UAS

595319N 0231245E - 595309N 0231314E - 595245N 0231436E - 595228N 0231430E - 595230N 0231347E - 595222N 0231251E - 595231N 0231229E - 595243N 0231221E - 595250N 0231219E - 595256N 0231221E - 595259N 0231207E - 595319N 0231245E 

Lennättäminen vyöhykkeellä voidaan tapauskohtaiseen harkintaan perustuen sallia Hangon Satama Oy:n asettamilla erityisehdoilla. Yhteystieto: Timo Sjösten, timo.sjosten(at)portofhanko.fi, puh: 010 235 5010.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyöhyke on päällekkäin rajoitusalueen EFR83 - SYNDALEN:n kanssa. Lupamenettelyssä ja operoinnissa on huomioitava myös Puolustusvoimien luvat ilmailuun rajoitusalueella ja ilmakuvausluvat.