A2-kategorian mukainen lennättäminen mahdollista 31.12.2021 asti ilman lisäteoriakoetta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätöksen sallia dronejen lennättämisen Suomessa toiminnan alakategorian A2 mukaisesti 31.12.2021 saakka ilman valvotun lisäteoriakokeen suorittamista.

A2-kategoriassa toimiakseen lennättäjällä tulee kuitenkin olla voimassa todistus A1- tai A3-verkkoteoriakokeen suorittamisesta ja ennen A2-kokeeseen osallistumista vaadittu käytännön harjoittelu suoritettuna.

A2-koe tehdään valvotusti luokkahuoneessa. Kiihtyneen koronatilanteen ja -rajoitusten takia kokeita ei voida suorittaa niin paljon kuin aiemmin arvioimme.  Emme voi olla varmoja, millaiseksi tilanne kehittyy, ja fyysisten kontaktien välttäminen on nyt tärkeää. Näistä syistä teimme päätöksen lennättämisen sallimisesta vuoden loppuun asti ilman lisäteoriakoetta. Haluamme, että asiakkaille on mahdollisimman paljon aikaa osallistua kokeeseen ennen pätevyyden vaatimista ja että he voivat tehdä sen turvallisesti”, kertoo Traficomin tiiminvetäjä Patrik Söderström

Traficomi teki tammikuussa päätöksen sallia dronejen lennättämisen toiminnan alakategorian A2 mukaisesti 1.4.2021 asti ilman lisäteoriakokeen suorittamista.

”Syynä aiempaan päätökseen oli se, että koejärjestelmän tekninen toteutus kesti kauemmin kuin kuvittelimme. Nyt näyttää vahvasti siltä, että järjestelmä on valmiina ottamaan vastaan kokeita huhtikuun alusta alkaen. Tiedot, miten kokeeseen voi osallistua, tulevat droneinfo-sivustolle”, Söderström jatkaa.

On hyvä huomata, että poikkeus koskee vain lennättämistä Suomessa. ”Jos haluat lennättää dronea muualla EU:n alueella, koe kannattaa suorittaa heti, kun siihen tarjoutuu tilaisuus", Söderström sanoo.

A2-kokeesta saatava pätevyys

Suoritettuaan valvotun lisäteoriakokeen hyväksytysti lennättäjä saa pätevyyden toimia miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä (UAS) alakategoriassa A2, eli hän saa lennättää enintään 2 kg painavaa dronea siirtymäkaudella (1.1.2023 asti), tai enintään 4 kg painavaa C2-luokan dronea, tiheästi asutuilla alueilla turvallisella etäisyydellä ihmisistä. Pätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen lisäteoriakoe tulee uusia.

Lue lisää valvotusta A2-lisäteoriakokeesta droneinfo.fi-sivustolta (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja

Esa Stenberg, tiiminvetäjä, miehittämätön ilmailu, liikennejärjestelmäpalvelut, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, p. 029 534 5367, rpas(at)traficom.fi